Publicatie: 15 juli 2022

Akte van levering

Vraag direct jouw bod aan

Bij de koop of verkoop van een woning is er uiteindelijk een akte van levering nodig. Dit document zal opgesteld worden door de notaris en de kosten hiervoor vallen onder de kosten koper. De akte van levering wordt ook wel de leveringsakte genoemd. Het is een belangrijk document bij het kopen en verkopen van een woning. Wat is een akte van levering precies en wat staat er allemaal in? Dat lees je in dit blogartikel.

Wat is een akte van levering?

Een akte van levering is een document dat bij de verkoop van een woning wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst getekend is en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. Na het ondertekenen van de akte van levering is de woning overgedragen aan de koper. Het is een officieel document dat in Nederland enkel door een notaris opgesteld mag worden. In de akte van levering staan alle afspraken die gemaakt zijn tussen koper en verkoper. Deze afspraken zijn eerder al vastgelegd in de koopovereenkomst. Na het ondertekenen van de koopovereenkomst is er een koop tot stand gekomen en na het ondertekenen van de akte van levering is het eigendom van de woning officieel overgedragen. Nadat de akte van levering is ondertekend zal de notaris een afschrift daarvan inschrijven bij het Kadaster. Dit afschrift is het eigendomsbewijs.

Waarom een akte van levering?

Een akte van levering is nodig om onroerend goed over te dragen. Na het ondertekenen van de koopovereenkomst en het verlopen van de ontbindende voorwaarden zal de woning middels de akte van levering officieel worden overgedragen. De woning komt dus op naam van de koper te staan. De notaris doet eerst onderzoek naar de woning en de situatie voordat de akte van levering opgesteld wordt. Zo controleert de notaris het eigendom van de woning, eventuele beslagen die op de woning rusten, of er aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan en of het perceel en de woning goed zijn beschreven.

Wat staat er in de akte van levering?

In de akte van levering staan alle afspraken tussen koper en verkoper. Deze afspraken zijn gemaakt in de eerder ondertekende koopovereenkomst. Wat in de koopovereenkomst staat moet overeenkomen met wat in de akte van levering staat. Het kan zo zijn dat de notaris in overleg met beide partijen aanvullende afspraken maakt. Wat er altijd in de akte van levering staat:

  • De namen van de huidige eigenaren van de woning
  • De kadastrale gegevens van de woning
  • De titel van de overdracht (bijvoorbeeld de koopovereenkomst)
  • De koopsom
  • De overdrachtsbelasting
  • Erfdienstbaarheden en andere bijzondere bepaling die op de woning rusten

Wat kost een akte van levering?

De kosten voor het opstellen van een leveringsakte verschillen per notariskantoor. Elke notaris is namelijk vrij om zijn eigen tarieven te bepalen. Hierdoor kan het zijn dat de kosten per notaris erg verschillen. Als de koper hypotheek neemt op de woning moet er ook een hypotheekakte opgesteld worden door de notaris. Een losse akte van levering kost ongeveer rond de €600 inclusief btw. Indien er ook een hypotheekakte nodig is zullen de kosten rond de €1.300 inclusief btw zijn. Het is verstandig om meerdere offertes op te vragen, om zo een goede notaris te kunnen kiezen.

De akte van levering is dus een officieel document waarin de afspraken tussen koper en verkoper staan. Na ondertekening van deze akte is de woning overgedragen aan de koper. In Nederland is enkel de notaris bevoegd om een akte van levering op te stellen. De kosten hiervoor zijn per notariskantoor verschillend. Als koper doe je er goed aan om meerdere offertes op te vragen.

Heb je nou nog vragen met betrekking tot de akte van levering? Neem dan gerust contact met ons op. Wil je weten wat jouw woning momenteel waard is? Meld dan de woning geheel vrijblijvend aan en wij nemen contact op.