Publicatie: 11 september 2023

Investeren in vastgoed

Vraag direct jouw bod aan

Veel mensen vinden vastgoed interessant en zouden graag een woning kopen om te verhuren. Door te investeren in vastgoed kun je maandelijkse inkomsten genereren. Echter zijn er ook kosten die gemaakt worden en is het niet altijd rendabel. Om deze reden is het belangrijk dat je weet wat je doet. Alleen op deze manier kun je succesvol investeren in vastgoed. In dit artikel lees je wat investeren in vastgoed is en hoe dit werkt.

Wat is investeren in vastgoed?

Onder investeren in vastgoed verstaan wij het aankopen van vastgoed met als doel rendement te behalen. Dit kunnen woningen zijn om te verhuren, maar ook woningen om op te knappen en door te verkopen. In dit artikel houden we investeren in vastgoed fondsen of trackers buiten beschouwing. Investeren in vastgoed is het daadwerkelijk aankopen van vastgoed met oog op het behalen van rendement. Zo kun je investeren in residentieel en commercieel vastgoed. Onder residentieel verstaan we woningen en appartementen en onder commercieel verstaan we bijvoorbeeld kantoren, winkels en bedrijfsruimten.

Hoe werkt investeren in vastgoed?

Investeren in vastgoed is makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen denken dat je heel veel geld nodig hebt om te kunnen investeren in vastgoed. Dat is niet altijd het geval, aangezien je vastgoed kunt financieren bij de bank of je het geld ergens kunt lenen. Geld lenen kost natuurlijk geld en brengt andere risico’s met zich mee. Er zijn meerdere banken die een financiering verstrekken voor de aankoop van beleggingspanden. Dit zijn veelal andere banken dan de meeste kennen. Sommige gebruiken hun overwaarde om te investeren in vastgoed. Bij een hogere rente is dat echter minder interessant. De meest voorkomende strategieën om te investeren in vastgoed zijn:

 • Buy to let
  Woningen kopen om te verhuren. Gericht op lange termijn. Profiteren van waardestijging.

 • Fix en flip
  Woning kopen, opknappen en verkopen. Korte termijn, snel geld. Waarde toevoegen.

Waar moet je op letten?

Er zijn verschillende zaken waar je extra op moet letten als je wil investeren in vastgoed. Hier moet je goed op letten bij het investeren in vastgoed:

Vergrijzing

Het aandeel ouderen neemt steeds meer toe in Nederland, waardoor de gemiddelde leeftijd toeneemt. Dit heeft direct effect op het pensioen. De werkenden betalen de uitkering van de niet-werkenden. Door vergrijzing dragen de werkenden steeds meer premie af. Bovendien moeten we steeds langer doorwerken voor we met pensioen kunnen. Voor de woningmarkt geldt dat er steeds meer woningen bezet worden door ouderen. In de meeste gevallen wonen ouderen in een groot huis en hebben ze die ruimte niet meer nodig. Vaak is doorstromen naar een levensloopbestendige woning niet aantrekkelijk en in verhouding is dat vaak ook duurder. Door op deze ontwikkeling in te spelen, kan de doorstroming worden bevorderd. We zouden er goed aan doen om woningen voor ouderen te bouwen, waarbij de nodige voorzieningen in de buurt zijn.

 • Wet- en regelgeving
  Voor het verhuren van woningen gelden diverse regels en wetten. Voordat je begint met investeren in vastgoed, is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de wet- en regelgeving omtrent vastgoed. Zonder enige ervaring maak je snel de verkeerde keuze.

 • Puntentelling (WWS)
  Als je woningen wil gaan verhuren, krijg je te maken met het woningwaarderingsstelsel. Dit wordt ook wel de puntentelling genoemd. Een woning kan een bepaald aantal punten behalen en op basis van die punten wordt bepaald of de woning in de sociale of vrije sector valt. In de vrije sector mag je zelf de huurprijs bepalen en in de sociale sector heb je een maximale huurprijs op basis van het aantal punten.

 • Reguleringen
  Vanuit de overheid proberen ze soms bij te sturen op de woningmarkt. Zo is bijvoorbeeld het plan om de huurprijzen te reguleren. Door deze regulering mag er misschien wel een lagere huur gevraagd worden dan waar je in eerste instantie mee rekende. Zorg voor een goede rendementsberekening, zodat je achteraf niet in de problemen komt.

 • Opkoopbescherming
  De opkoopbescherming is ingevoerd om beleggers te weren. In sommige plaatsen en wijken is het niet meer toegestaan om als belegger een woning te kopen voor de verhuur. Het is dus belangrijk dat je op de hoogte bent van waar de opkoopbescherming geldt. Op de site van de betreffende gemeente kun je vaak zien of de opkoopbescherming geldt en in welke wijken.

 • Overdrachtsbelasting
  De overdrachtsbelasting voor beleggers is 10,4% van de koopsom. Dit is een behoorlijke kostenpost bij de aankoop van een beleggingspand en hier moet ook rekening mee gehouden worden bij de rendementsberekening. Het tarief voor de overdrachtsbelasting is voor beleggers dus anders dan voor particulieren die het vastgoed zelf gaan bewonen.

 • Belastingen en gemeentelijke heffingen
  Als eigenaar van vastgoed heb je met verschillende belastingen en heffingen te maken, zoals de OZB, rioolheffing en andere gemeentelijke belastingen. Koop je vastgoed vanuit privé, dan valt het in box 3 en betaal je mogelijk vermogensbelasting. Koop je vastgoed zakelijk, dan valt het in box 2 en heb je te maken met onder andere de vennootschapsbelasting. Beide hebben zo hun voor- en nadelen. Laat je hierover adviseren door een professionele partij.

 • Servicekosten
  Bij appartementen is er vaak sprake van een maandelijkse bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren. Zo spaar je gezamenlijk voor onderhoud en kunnen gezamenlijke kosten betaald worden. Deze moet je als eigenaar van het pand betalen en je kunt niet alle kosten in rekening brengen bij de huurder.

Privé of zakelijk?

Vastgoed kun je privé of zakelijk aankopen. Bij een zakelijke aankoop valt de woning in box 2 en bij een aankoop vanuit privé valt de woning in box 3. Wat de beste keuze is, is afhankelijk van de situatie en de gekozen strategie. In de toekomst zal box 3 op de schop gaan, waardoor veel partijen nieuwe aankopen doen vanuit een besloten vennootschap. Voorheen was investeren in vastgoed vanuit privé zeer aantrekkelijk, maar je ziet steeds meer de verschuiving naar zakelijk investeren in vastgoed. Deze verschuiving heeft voornamelijk te maken met fiscale veranderingen, waardoor box 3 in de toekomst minder aantrekkelijk wordt.

Voordelen van investeren in vastgoed

 • Huur mag jaarlijks geïndexeerd worden
  De huurprijs mag jaarlijks geïndexeerd worden, waardoor de huur jaarlijks stijgt. De maximale huurverhoging is gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling.

 • Beschermd deels tegen inflatie
  Doordat de huur jaarlijks geïndexeerd mag worden, bescherm je je deels tegen de inflatie. De huurprijzen stijgen als het ware mee met de inflatie. Echter geldt er wel een maximale huurverhoging, zoals hierboven genoemd.

 • Waardestijging op lange termijn
  Op lange termijn is vastgoed altijd een goede investering gebleken. De waarde van vastgoed stijgt gemiddeld gezien altijd. In de afgelopen 10 jaar zijn de huizenprijzen bijvoorbeeld 30% duurder geworden. Bij genoeg overwaarde zou je het pand kunnen herfinancieren om vervolgens meer liquide middelen vrij te spelen.

 • Passief inkomen
  Vastgoed is vooral bekend om de welbekende term ‘passief inkomen’. Het maandelijkse inkomen bestaat uit de huurinkomsten minus de maandelijkse kosten. Als de inkomsten hoger zijn dan de kosten, dan heb je een positieve cashflow. Vrijwel alle zaken kunnen uitbesteed worden, waardoor investeren in vastgoed passief kan.

 • Bezit
  Vastgoed is tastbaar en zichtbaar. Dat maakt vastgoed voor veel mensen een fijne investering. Voor de meeste mensen is hun huis het meest waardevolle bezit dat zij hebben. Het voordeel van vastgoed is ook dat je het kunt aanpassen door bijvoorbeeld te renoveren of te verbouwen.

Nadelen van investeren in vastgoed

 • Hoge investering nodig
  In de meeste gevallen is er behoorlijk wat geld nodig om te kunnen investeren in vastgoed. Je kunt niet het volledige bedrag financieren bij de bank. Echter is er vaak minder geld nodig dan de meeste mensen in eerste instantie denken.

 • Onderhoudskosten
  Vastgoed brengt onderhoud met zich mee. Bij appartementen valt veel onderhoud binnen de VvE. Bij ander vastgoed is het verstandig om geld te reserveren voor onderhoud. Zo zorg je ervoor dat je niet met onverwachte kosten komt te zitten.

 • Potentiële leegstand
  Momenteel is er zoveel vraag naar huurwoningen dat er bijna geen leegstand is. In tijden van minder vraag kan dat natuurlijk het geval zijn. Voor ander vastgoed kan dat een ander verhaal zijn. Sommige kantoorpanden en winkelpanden staan lange tijd leeg. Leegstand is een risico waarmee je zeker rekening moet houden.

Investeren in vastgoed kan misschien interessant zijn, maar het is niet voor iedereen weggelegd. Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de geldende wet- en regelgeving voordat je start. Ook is het bepalen van je strategie en het doen van onderzoek heel erg belangrijk. Er zijn tal van mogelijkheden om te investeren in vastgoed en niet in alle gevallen is er veel eigen geld nodig. Bij HuisHunters vertellen we je graag meer over het investeren in vastgoed. Neem contact op voor meer informatie. Wij kunnen je in contact brengen met diverse partijen die vastgoed aanbieden.