VvE stukken

Publicatie: 29 juli 2022

VvE stukken

Vraag direct jouw bod aan

De Vereniging van Eigenaren (VvE) stelt jaarlijks de financiële stukken op. Deze stukken worden op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gepresenteerd aan de eigenaren van het appartementencomplex. Tijdens de vergadering worden besluiten genomen met betrekking tot de financiën en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen.

Welke VvE stukken heb je nodig?

Bij een mogelijke verkoop van het appartement heb je de VvE stukken nodig. Een gezonde VvE heeft diverse stukken waaruit moet blijken of het zijn zaken goed op orde heeft. De volgende documenten zijn daarvoor van belang:

  • Splitsingsakte: deze is opgesteld door de notaris en geeft aan hoe het pand is opgesplitst. Dus wie waar recht op heeft;
  • Huishoudelijk reglement: hierin staan de leefregels die de eigenaren met elkaar hebben afgesproken. Het is overigens niet verplicht maar het is wel handig;
  • Begroting: hierin worden de verwachte kosten en uitgaven voor het komende jaar in opgenomen;
  • Meerjarenonderhoudsplan: verwachte onderhoudskosten voor de komende jaren. Hier wordt geld voor gereserveerd door de eigenaren;
  • Balans: de balans geeft inzicht in de bezittingen en schulden van de VvE;
  • Jaarstukken: hierin staan de opbrengsten minus de kosten van het afgelopen boekjaar;
  • Notulen: een verslag van de Algemene Ledenvergadering.

Wie stelt de VvE stukken op?

Het bestuur van de vereniging stelt doorgaans de stukken op. Als het beheer van de VvE is uitbesteed aan een andere partij, dan zal de beheerder deze stukken opstellen. Al deze documenten zijn op te vragen bij het bestuur of bij de beheerder van de Vereniging van Eigenaren. Het is altijd verstandig om zelf de documenten op te slaan. De stukken moeten altijd eerst goedgekeurd worden.

Wie keurt de stukken van de VvE?

De stukken worden dus opgesteld door het bestuur of door de beheerder van de Vereniging van Eigenaren. Echter moeten de documenten nog goedgekeurd worden door de eigenaren tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens deze vergadering geldt dat de meerderheid beslist. De stukken worden tijdens de ALV gepresenteerd aan de eigenaren van de appartementen. Nadat de stukken zijn goedgekeurd door alle eigenaren, moeten deze ondertekend worden door het bestuur.

Waarom heb je de VvE stukken nodig?

Mocht je een appartement willen kopen, dan is het verstandig om kritisch te kijken naar de VvE stukken. Heb je zelf geen verstand van de inhoud van de stukken, vraag dan hulp aan een professional. De VvE stukken laten zien of de VvE financieel gezond is. Tevens bepalen de stukken welk bedrag er maandelijks gereserveerd moet worden voor het begrote onderhoud. De servicekosten worden dus berekend op basis van deze stukken. Hoe hoger de verwachte kosten, hoe hoger de maandelijkse servicekosten. Andersom geldt natuurlijk hoe lager de verwachte kosten, hoe lager de maandelijkse servicekosten.

De stukken van de VvE worden dus opgesteld door het bestuur of de beheerder en ze zijn nodig om te beoordelen of de VvE financieel gezond is. Ook bij een eventuele verkoop van het appartement heb je de stukken nodig om te delen met de potentiële koper. De stukken moeten eerst goedgekeurd worden door alle eigenaren, alvorens deze worden ondertekend door het bestuur.

Neem contact met ons op als er vragen zijn over de VvE stukken. Meld direct je appartement aan als je benieuwd bent wat de woning waard is of als je wellicht wilt verkopen. Wij helpen graag!

Veelgestelde vragen

Als je een appartement koopt ben je automatisch lid van een vereniging van eigenaren (VvE). De VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijk delen van het pand. Soms zijn er meerdere zaken die onder de VvE vallen.

Een VvE is een vereniging van eigenaren. Als je een appartement koopt ben je automatisch onderdeel van een VvE. De VvE zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het pand.