Voorlopig koopcontract

Publicatie: 20 april 2022

Voorlopig koopcontract

Vraag direct jouw bod aan

Een voorlopig koopcontract, ook wel voorlopige koopovereenkomst, is een belangrijk document in de aan- en verkoop van een woning. Hierin staan alle afspraken die gemaakt zijn tussen verkoper en koper. Is het voorlopige koopcontract rechtsgeldig? En wat zijn de rechten van de partijen als ze dit contract ondertekenen? Lees hier alles over het voorlopige koopcontract.

Wat staat er in het voorlopige koopcontract?

In het voorlopige koopcontract worden alle afspraken vastgelegd die tussen verkoper en koper zijn gemaakt. Denk hierbij aan de prijs, leveringsdatum, eventuele bijkomende voorwaarden etc. Dit contract is dan ook een bindend document voor beide partijen. Als één van de twee partijen niet aan de afspraken kan of wil voldoen, kan dit gevolgen hebben.

Is het voorlopige koopcontract rechtsgeldig?

Ja, het voorlopig koopcontract is een rechtsgeldig document. Dit houdt in dat beide partijen zich aan de gemaakte afspraken moeten houden. Het is daarom ook belangrijk om dit contract goed door te lezen voordat je het ondertekent.

Welke rechten kunnen ontleend worden aan het voorlopige koopcontract?

In het voorlopige koopcontract staan alle rechten en plichten van beide partijen vastgelegd. Dit contract is dan ook de basis voor de verdere aankoopprocedure. Als er iets fout gaat tijdens het proces, kan dit contract gebruikt worden als bewijs in een eventuele rechtszaak.

Wanneer moet je een voorlopig koopcontract ondertekenen?

Een voorlopig koopcontract wordt normaal gesproken ondertekend op het moment dat de koper akkoord gaat met de voorwaarden van de verkoper. Dit is meestal nadat er een bod is uitgebracht en geaccepteerd is door de verkoper.

Welke rechten kunnen ontleend worden aan het voorlopige koopcontract?

In het voorlopige koopcontract staan alle rechten en plichten van beide partijen vastgelegd. Dit contract is dan ook de basis voor de verdere aankoopprocedure. Als er iets fout gaat tijdens het proces, kan dit contract gebruikt worden als bewijs in een eventuele rechtszaak.

Wie stelt het voorlopig koopcontract op?

Meestal wordt het voorlopig koopcontract opgesteld door de verkopend makelaar. Dit kan echter ook gedaan worden door een notaris, aankoopmakelaar of advocaat. In ieder geval moet het contract getekend zijn door beide partijen voordat het rechtsgeldig is. Het voorlopig koopcontract is dus een bindend document dat tussen verkoper en koper wordt opgesteld. In dit contract staan alle afspraken vastgelegd die gemaakt zijn tussen beide partijen. Het is belangrijk om dit contract goed door te lezen voordat je het ondertekent, zodat je weet waar je aan toe bent.

Heb jij nog vragen over het voorlopig koopcontract? Neem dan gerust contact met ons op of meld uw woning geheel vrijblijvend en kosteloos aan.

Veelgestelde vragen

In principe is een voorlopig koopcontract bindend. Na het verlopen van de eventuele ontbindende voorwaarden is de (ver)koop definitief. Meestal heeft de koper 4 tot 8 weken de tijd om de financiering rond te krijgen. Daarna kan de woning worden overdragen.

Het voorlopige koopcontract teken je nadat er overeenstemming is bereikt over de prijs, ontbindende voorwaarden en overdrachtsdatum.