Wat houdt een voorlopig koopcontract in?

Vraag direct uw bod aan

Een nieuwe woning kopen wordt vaak geromantiseerd. Een nieuwe uitdaging in het huis van je dromen klinkt natuurlijk perfect, maar dit avontuur brengt ook verschillende zaken met zich mee die minder rooskleurig zijn. Het kopen van een huis kost ook een hoop tijd en energie. Er moeten immers een hoop zaken geregeld worden en het koopproces is ook een hele klus. Daarom schakelen veel kopers een makelaar in, die hun helpt bij dit proces.

Eén van de zaken waar een makelaar bij helpt, is het tekenen van een voorlopig koopcontract. Dit contract is voor de kopende, maar ook de verkopende partij van groot belang. In dit artikel kun je erachter komen waarom een makelaar geen overbodige luxe is, wanneer het gaat over voorlopige koopcontracten.

Vaak komt de term ‘voorlopig koopcontract’ voorbij. Deze term is niet helemaal juist, omdat het betreffende contract helemaal niet voorlopig hoeft te zijn. Het contract is voor zowel de kopende als verkopende partij bindend. Beide partijen dienen zich te houden aan de afspraken die in het koopcontract zijn genoteerd. Makelaars en andere partijen die bij de verkoop van een woning betrokken zijn, gebruiken de term dan ook steeds minder, om zo verwarring te voorkomen.

Hoe lang geldt een voorlopig koopcontract?

In totaal is een voorlopig koopcontract voor drie dagen geldig. Deze termijn is bepaald door de vastgestelde bedenktijd. Je hebt drie dagen bedenktijd, waarin je de mogelijkheid hebt om van de koop af te zien. Binnen deze drie dagen heeft het afzien van de koop geen financiële gevolgen. Wanneer de koper de overeenkomst heeft ontvangen, gaat de bedenktijd in.

Kun je onder een voorlopig koopcontract uitkomen?

Het is mogelijk om onder een voorlopig koopcontract uit te komen. Je zal binnen de drie dagen bedenktijd de overeenkomst kunnen ontbinden. Wanneer je dit niet doet, zit je aan het contract vast. De bedenktijd bij een koopcontract is opgenomen, zodat er het één en ander geregeld kan worden. Indien deze ontwikkelingen op niets uitlopen, kan het contract ontbonden worden. De voorwaarde is echter wel dat dit gebeurt op basis van de ontbindende voorwaarden. Omdat er bij de koop van een woning vaak dezelfde problemen komen kijken, zijn er ontbindende voorwaarden die vaak worden opgenomen in het koopcontract. Voorbeelden van deze ontbindende voorwaarden zijn:

  • De kopende partij krijgt de financiering voor de woning niet rond
  • De kopende partij kan geen gebruik maken van de Nationale Hypotheek Garantie
  • De uitkomst van de  bouwkundige keuring  komt niet overeen met de verwachte uitkomst

Wanneer je een koopcontract gaat tekenen, is het verstandig om goed de tijd te nemen voor de ontbindende voorwaarden. Je wilt immers niet vastzitten aan het kopen van een huis, indien er problemen aan het licht komen waar je geen rekening mee had gehouden. Om zeker van je zaak te zijn, kun je een aankoopmakelaar inschakelen, die je begeleidt tijdens het proces.

Hoe stel je een voorlopig koopcontract op?

Bij het opstellen van een voorlopig koopcontact wil je natuurlijk niets vergeten. Beide partijen kunnen hun wensen uitspreken en samen beslissen wat er in het koopcontract genoteerd wordt. Het koopcontract geeft hierdoor duidelijkheid voor beide partijen, zodat afspraken nagekomen kunnen worden. De belangrijkste afspraken die je niet moet vergeten bij het opstellen van een voorlopig koopcontract zijn:

  • De overdrachtsdatum
  • De prijs van de woning
  • Uiteenzetting van de Kadastrale gegevens
  • Overige zaken die bij de koop horen, bijvoorbeeld het laminaat
  • De ontbindende voorwaarden

Wat is het verschil tussen een voorlopig en een definitief koopcontract?

Door deze vraag te stellen, wordt de suggestie gewekt dat er twee verschillende contracten zijn. Echter kun je hier niet van spreken. Een voorlopig koopcontact wordt door de kopende en de verkopende partij ondertekend, waarmee het contract bindend is. Het grote verschil tussen een voorlopig en een definitief contract is de bedenktijd. Deze bedraagt drie dagen en is gericht op de mogelijke ontbindende voorwaarden die in het koopcontract staan. Een voorlopig koopcontract kan een definitief contract zijn, wanneer beide partijen geen gebruik maken van de ontbindende voorwaarden.

Koopovereenkomst ontbinden: Hoe doe je dat?

Hoe je een koopovereenkomst kunt ontbinden staat beschreven in de koopovereenkomst zelf. De ontbinding vindt altijd schriftelijk plaats, op een gangbare manier. Er kan bijvoorbeeld in de koopovereenkomst staan dat je dit direct aan de verkopende partij of diens makelaar kenbaar maakt. Het is belangrijk dat je zelf bewijs in handen hebt van de ontbinding, bewaar daarom je communicatie omtrent de ontbinding.

Wanneer je bijvoorbeeld de financiering niet rond kan krijgen, kan je dit bewijzen door een afwijzing van de bank. Er zijn echter makelaars die hierop inspelen, door in de koopovereenkomst vast te leggen dat je twee afwijzingen moet hebben. Dit is één van de voorbeelden, er kunnen meer aspecten zijn opgenomen die voor vervelende verrassingen kunnen zorgen. Daarom is het zeer belangrijk dat de koopovereenkomst goed wordt doorgenomen, voordat er akkoord wordt gegaan.