Publicatie: 4 maart 2022

Bouwtechnische keuring

Vraag direct jouw bod aan

Een bouwtechnische keuring is hetzelfde als een bouwkundige keuring. Naast deze twee termen, zijn er nog een hoop variaties. Ze betekenen allemaal hetzelfde. De woning wordt geïnspecteerd door een specialist, die zijn observatie rapporteert. Bij de aan- of verkoop van een woning wordt er een bouwtechnische keuring uitgevoerd. Dit wordt door een onafhankelijke bouwkundige gedaan, die de woning volledig keurt. Deze keurig brengt de bouwkundige staat van een woning goed in beeld. Ook wordt er in kaart gebracht wat de kosten zullen zijn om de gebreken te herstellen. Deze kosten worden onderverdeeld in drie categorieën, namelijk de directe kosten, de woonverbetering en de kosten die in de toekomst zullen komen. De bouwkundige staat en de kosten worden ondergebracht in een rapport. Dit rapport wordt het keuringsrapport genoemd.

Doordat er steeds meer gelet wordt op de duurzaamheid van een woning, is de verduurzaming een onderdeel van de keuring geworden. Hierdoor zal er in het keuringsrapport een gedeelte gereserveerd zijn voor het verduurzamen van de woning. Hierin staan tips voor het verduurzamen en het besparen van energie, die passen bij de woning en bij de wensen van de partij die de keuring aanvraagt. Voor kopers is een bouwtechnische keuring daarom niet alleen handig voor het in kaart brengen van gebreken, maar je weet direct wat je kunt doen om te verduurzamen. Door duurzame ingrepen kunnen de maandelijkse vaste lasten lager uitvallen.

Kosten Bouwtechnische keuring

De kosten hangen af van de woning en het bedrijf dat de woning keurt. Voor een gemiddelde woning zijn de kosten vaak tussen de €300,- en €500,-. De precieze kosten hangen af van de inhoud van de woning. Daarnaast is de locatie in enkele gevallen ook belangrijk. Zo kan het voorkomen dat een bouwtechnische keuring op de Waddeneilanden iets meer kost. Ook in spoedgevallen zijn de kosten vaak iets hoger dan in een normale situatie. Het is mogelijk om een spoedrapport te krijgen, waarbij je binnen een dag het rapport hebt. Dit gaat echter wel gepaard met extra kosten.

Moet ik zelf een afspraak met de verkoper/makelaar maken voor de keuring?

Je moet zelf de afspraak maken voor de toegang en de keuring van de woning. Voor deze afspraak is het handig om met de verkoopmakelaar of de verkoper zelf een geschikt tijdstip te vinden. Met deze afspraak over het tijdstip, kun je vervolgens contact zoeken met een bouwkundig specialist. Het is vaak mogelijk om de keuring online aan te vragen.

Moet ik zelf bij de keuring aanwezig zijn?

Als potentiële koper van een woning is het zeer handig om tijdens de keuring aanwezig te zijn. Dit geef je de mogelijkheid om vragen te stellen aan de bouwkundige die de woning keurt. Zo krijg je meer informatie over de woning en hoe de bouwkundige de woning keurt.

Wat wordt er gecontroleerd bij een bouwkundige keuring?

Het is niet mogelijk om een specifiek deel van een woning te laten keuren. Bij de bouwtechnische keuring wordt de hele woning gekeurd. Daarnaast wordt er ook een oordeel gegeven over bijvoorbeeld schuren, garages en andere opstallen op het perceel. De woning zelf wordt volledig onder de loep genomen. Om een beeld te schetsen welke onderdelen er allemaal tijdens de bouwkundige keuring worden behandeld, nemen we je mee door de hele woning. Zo neemt de bouwkundige een kijkje onder de woning, waarbij er gekeken wordt naar deze onderdelen:

 • De fundering
 • De kruipruimte
 • De kelder
 • De riolering
 • Het leidingwerk
 • De ventilatie

De vloeren, muren en het plafond

Ook worden de vloeren en muren geïnspecteerd. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar de staat van de vloeren, muren en het plafond. Ook lateien en het metselwerk wordt onder de loep genomen. Daarnaast worden er vochtmetingen gedaan, om te kijken of er problemen zijn omtrent houtrot of doorslaand vocht. Gezien een woning voor een groot deel uit vloeren en muren bestaat, worden de onderdelen die hierin verwerkt zijn ook bekeken. Hieronder vallen onder andere de volgende onderdelen:

 • Kozijnen
 • Ramen
 • Deuren
 • Balken
 • Lateien
 • Voegwerk
 • Metselwerk
 • Vloerdelen

De staat van het dak

Veel gebreken aan het dak zijn niet direct zichtbaar, waardoor een bouwtechnische keuring zeer handig is. Het vervangen van het dak kan een zeer prijzige ingreep zijn. Het is daarom voor een koper zeer prettig om te weten wat de staat van het dak is. Naast de staat, rapporteert de bouwkundige ook wat de verwachte levensduur van het dak is. Bij het dak wordt er gekeken naar een aantal onderdelen, waaronder:

 • De dakpannen
 • Het dakbeschot
 • Het bitumen
 • De goten
 • De waterafvoer
 • Een eventuele schoorsteen

De veiligheid van de woning

Ook wordt er door de bouwkundige gekeken naar enkele aspecten die belangrijk zijn voor de veiligheid van de woning. Door vroegtijdig gebreken op dit gebied te ontdekken, kunnen rampzalige gebeurtenissen voorkomen worden. De bouwkundige bekijkt onder andere:

 • Het risico op koolmonoxide
 • De brandveiligheid
 • De aanwezigheid van asbesthoudende materialen
 • De technische staat van de installaties

Is een bouwkundige keuring nodig?

Tegenwoordig is de bouwkundige keuring een ontbindende voorwaarde in het koopcontract. Voorheen werd dit wel eens als ontbindende voorwaarde gebruikt, maar in de huidige koopcontracten is de bouwkundige keuring standaard als ontbindende voorwaarde. Voor een koper kan de uitkomst van de keurig voordelig uitpakken. Indien na de keuring blijkt dat er verschillende gebreken aan het licht komen, kun je deze uitkomst als middel tijdens het onderhandelen gebruiken. Het is daarom goed om in kaart te hebben wat de kosten zullen zijn om de gebreken te herstellen. Een andere mogelijkheid is om af te zien van de koop, omdat de herstelwerkzaamheden enorm prijzig kunnen zijn.

Wie betaalt de bouwkundige keuring?

De bouwkundige keuring wordt bij het kopen van de woning door de kopende partij gekocht. Voor de koper is deze keuring het meest van belang. Door het rapport kan de koper immers via de ontbindende voorwaarden afzien van de koop, indien er gebreken aan het licht komen die veel geld en tijd kunnen kosten. Daarnaast geeft het rapport bruikbare tips aan de koper, voor het verduurzamen van de woning. Hierdoor kun je als koper zelfs het rapport terugverdienen met de tips!

Veelgestelde vragen

Een bouwkundige keuring kost gemiddeld tussen de €250 en €450. Hoe groter de woning, hoe duurder een bouwkundige keuring is. Na de keuring stelt de keurder een bouwkundig rapport op.

Bij een bouwkundig rapport wordt er een inspectie uitgevoerd. De staat en conditie van belangrijke onderdelen worden in het rapport vastgelegd. Eventuele herstelkosten worden hierin benoemd.

Je kunt een bouwtechnische keuring laten uitvoeren om de bouwtechnische staat van de woning te achterhalen. Zowel een koper als verkoper kan een bouwtechnische keuring uit laten voeren.