Publicatie: 10 november 2022

Huis met erfpacht verkopen

Vraag direct jouw bod aan

Er is een periode geweest in voornamelijk de grote steden dat erfpacht een normale gang van zaken was. Tegenwoordig zien we het niet heel vaak meer, maar de kans bestaat nog dat je een woning hebt waar erfpacht op rust. Er zijn in totaal zo’n 100.000 woningen in Nederland met erfpacht. In dit artikel zullen we uitleggen wat erfpacht precies is, of je het af kunt kopen, of je een huis met erfpacht gewoon kunt verkopen en de voor- en nadelen van een huis met erfpacht zullen benoemd worden.

Wat is erfpacht?

Bij erfpacht heeft de grond een andere eigenaar dan de woning die daarop staat. De eigenaar van de woning betaalt een bedrag om de grond te mogen gebruiken. Het te betalen bedrag wordt erfpachtcanon genoemd. Het is eigenlijk een soort huur dat je betaald voor de grond. De eigenaar van de grond is in de meeste gevallen de gemeente, maar het kan ook een particulier, kerk of Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn. Het bedrag dat je moet betalen als erfpachtcanon is afhankelijk van de waarde van de grond. In de meeste gevallen betaal je rond de 5% van de grondwaarde per jaar. De erfpachtcanon mag je aftrekken van je inkomen bij de Belastingaangifte.

Kan je erfpacht afkopen?

In de meeste gevallen wordt de erfpachtcanon voor een lange periode vastgelegd. Het kan zijn dat de erfpacht voor een bepaalde periode is afgekocht. Een andere mogelijkheid is dat er maandelijks, per kwartaal of jaarlijks betaald wordt. Na het aflopen van de vastgestelde periode wordt de waarde van de grond en dus de erfpachtcanon opnieuw vastgesteld. In sommige gevallen is het mogelijk om de erfpacht volledig af te kopen. In dat geval betaal je in één keer de erfpacht afkoopsom en daarna hoef je dus geen erfpachtcanon meer te betalen.

Kan je een huis met erfpacht gewoon verkopen?

Woningen met erfpacht worden vaak gezien als onverkoopbaar. In de praktijk blijkt dat veel mensen erfpacht proberen te vermijden. Echter is het verkopen van een huis met erfpacht gewoon mogelijk. Mocht de erfpacht voor nog maar een korte periode afgekocht zijn, dan wordt het een stuk lastiger om de woning te verkopen. De hoogte van de erfpachtcanon kan dan namelijk verhoogd worden. Deze onzekerheid zorgt ervoor dat het moeilijker is om een hypotheek te krijgen. Het is dus belangrijk dat de erfpacht voor een langere periode is afgekocht. Hierna kan je op zoek gaan naar een geschikte koper. Binnen het netwerk van HuisHunters zitten verschillende partijen die woningen met erfpacht kopen. Wij zorgen voor een goede, snelle en gratis verkoop.

Voordelen van erfpacht

De voordelen van erfpacht zijn bij veel mensen niet bekend. Eigenlijk zijn er twee voordelen voor de koper van een huis met erfpacht:

 • Lagere koopsom: de grond wordt namelijk niet meeverkocht, waardoor kopers enkel betalen voor de woning.

 • De erfpachtcanon is fiscaal aftrekbaar: een potentiële koper levert niets in ten opzichte van de hypotheekrenteaftrek.

Nadelen van erfpacht

De nadelen van erfpacht zijn bij veel mensen juist wel bekend. Er zitten inderdaad wat nadelen aan voor zowel de koper als de verkoper:

 • Hypotheek afsluiten is lastiger
  Geldverstrekkers hebben minder zekerheid, omdat de maandelijkse lasten hoger zijn bij erfpacht

 • De erfpachtcanon kan stijgen
  Na de vastgestelde periode wordt de grondwaarde opnieuw vastgesteld. Bij erfpachtcanon stijgt als de waarde van de grond is gestegen.

 • Lastiger te verkopen
  Een woning met erfpacht is lastiger te verkopen, omdat veel mensen het proberen te vermijden. Je moet de juiste koper weten te vinden.

Woningen met erfpacht worden veelal gezien als onverkoopbaar. Dit heeft te maken met de erfpachtcanon die je moet betalen voor grond. In de toekomst kan de erfpachtcanon veranderen, wat zorgt voor onzekerheid. Een huis met erfpacht is lastiger te verkopen, maar het is zeker niet onverkoopbaar. Bij HuisHunters hebben we ervaring met het verkopen van woningen met erfpacht. Wij helpen graag met het zoeken naar een geschikte koper. De verkoop wordt volledig gratis verzorgd. Vraag direct jouw bod aan!

Veelgestelde vragen

Erfpacht is eigenlijk een soort huur die je moet betalen voor het gebruik van de grond. De grond heeft een andere eigenaar dan de woning die erop staat. De eigenaar van de woning betaalt een bedrag om de grond te mogen gebruiken.

Het is vaak wel mogelijk om de erfpacht voor een lange periode af te kopen. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om de erfpacht volledig af te kopen. Ga hierover in gesprek met de eigenaar van de grond. In de meeste gevallen is dat de gemeente.

Je kunt een huis met erfpacht gewoon verkopen. Wel proberen veel mensen erfpacht te vermijden. De onzekerheid met betrekking tot de hoogte van de canon zorgt ervoor dat het problemen kan opleveren bij de hypotheekaanvraag.

Erfpachtcanon is het bedrag dat je meestal jaarlijks moet betalen aan erfpacht. Na verloop van de afgekochte periode, zal de canon opnieuw vastgesteld worden. De nieuwe canon kan bijvoorbeeld fors hoger worden.