Publicatie: 5 september 2023

Trends woningmarkt 2023

Vraag direct jouw bod aan

De woningmarkt is een dynamische markt die snel verandert. Voor starters blijkt het nog steeds moeilijk om een huis te kopen. Dit valt voornamelijk te wijten aan de gestegen hypotheekrente. In een jaar kan alles veranderen. Wat de rest van het jaar ons gaat brengen is nog niet duidelijk, maar er zijn wel een aantal trends die invloed hebben op de woningmarkt. In dit artikel lees je een aantal vastgoedtrends uit 2023.

Van verkopersmarkt naar kopersmarkt

Op de woningmarkt hebben we het altijd over een verkopersmarkt of een kopersmarkt. Als er veel vraag is en relatief weinig aanbod, heeft de verkoper het voor het zeggen en spreken we van een verkopersmarkt. Als er weinig vraag is maar relatief veel aanbod, heeft de koper het voor het zeggen en spreken we van een kopersmarkt. We komen momenteel uit een verkopersmarkt en zitten steeds meer in een kopersmarkt. Dat heeft voornamelijk te maken met de rentestand. De hypotheekrente is in korte tijd behoorlijk gestegen, waardoor de vraag is afgenomen. De huizenprijzen dalen lichtelijk en het ziet ernaar uit dat deze daling nog voort zal zetten.

Verduurzamen

De afgelopen tijd zijn de kosten voor energie gigantisch gestegen. Energie wordt dus steeds duurder, waardoor woningbezitters alternatieven zoeken. Het loont bijvoorbeeld om je woning te verduurzamen. Zeker in de toekomst zal dit noodzakelijk zijn. Verduurzamen wordt steeds belangrijker, ook in het bepalen van de woningwaarde. Zo wordt het energielabel zwaarder meegenomen in het bepalen van de woningwaarde. Mensen verduurzamen voornamelijk door de gestegen energiekosten. De verwachting is dat er in de nabije toekomst veilige accu’s ontwikkeld zullen worden die energie kunnen opslaan. Momenteel zijn dit de populairste manieren van verduurzamen:

  • Zonnepanelen

  • (Hybride) warmtepomp

  • Zonneboiler

  • Isoleren

Gasloze woningen

Gasloos bouwen is in Nederland al een tijdje verplicht. De verwachting is dat in de toekomst de meeste woningen volledig gasloos zullen zijn. Door de gestegen energiekosten is een gasloze woning steeds aantrekkelijker geworden. Steeds meer mensen stappen over naar een warmtepomp voor de verwarming van het huis. Ook voor koken stappen steeds meer mensen over op inductie. Het is niet uit te sluiten dat er in de toekomst enkel nog gasloze woningen zullen zijn. Sommige experts denken zelfs dat woningen die nog verwarmen op gas, straks nauwelijks meer te verkopen zijn. Het gasloos maken van de woning vraagt wel om een behoorlijke investering. Uiteindelijk is een gasloze woning goed voor de portemonnee en het is natuurlijk goed voor het milieu.

Vergrijzing

Het aandeel ouderen neemt steeds meer toe in Nederland, waardoor de gemiddelde leeftijd toeneemt. Dit heeft direct effect op het pensioen. De werkenden betalen de uitkering van de niet-werkenden. Door vergrijzing dragen de werkenden steeds meer premie af. Bovendien moeten we steeds langer doorwerken voor we met pensioen kunnen. Voor de woningmarkt geldt dat er steeds meer woningen bezet worden door ouderen. In de meeste gevallen wonen ouderen in een groot huis en hebben ze die ruimte niet meer nodig. Vaak is doorstromen naar een levensloopbestendige woning niet aantrekkelijk en in verhouding is dat vaak ook duurder. Door op deze ontwikkeling in te spelen, kan de doorstroming worden bevorderd. We zouden er goed aan doen om woningen voor ouderen te bouwen, waarbij de nodige voorzieningen in de buurt zijn.

Klimaatverandering

Door klimaatverandering en de zeespiegelstijging ontstaan er steeds meer problemen voor lager gelegen gebieden. De problemen voor houten funderingen nemen daarbij toe. De kans op overstroming van de rivieren neemt ook toe door de klimaatverandering. Over het algemeen zijn Nederlanders goed met water, maar er zijn wel risico’s. Woningen in lager gelegen gebieden en rondom de rivieren kunnen daarom in de toekomst minder aantrekkelijk worden.

Digitalisering en innovatie

Binnen het vastgoed worden steeds meer zaken digitaal afgehandeld. Een goed voorbeeld hiervan is het tekenen van de koopovereenkomst. Tegenwoordig wordt dit vaak digitaal gedaan, een blijvertje vanuit het corona-tijdperk. Nederland is in de vastgoedsector een van de voorlopers als het gaat om innovatie. Steeds meer wordt geautomatiseerd en er wordt tegenwoordig al gebruikgemaakt van AI. Denk aan het maken van teksten voor advertenties, maar ook aan het bepalen van de waarde. Wellicht worden sommige functies in de toekomst vervuld door AI.

Regulering vanuit de overheid

De overheid probeert de woningmarkt steeds meer te reguleren door de wet betaalbare huur en strengere wetgeving. Dat gaat ten koste van de marktwerking. De geschiedenis leert ons dat reguleringen niet voor altijd zijn. Door meer te reguleren probeert de overheid de markt wat bij te sturen. In sommige gevallen is het beter om de markt los te laten en te vertrouwen op marktwerking. Op de woningmarkt draait het om vraag en aanbod. Door reguleringen neemt het aanbod af. Dit komt grotendeels doordat het voor ontwikkelaars en beleggers vrijwel onmogelijk gemaakt wordt om te bouwen. We hebben juist het vermogen en de bereidheid van beleggers en ontwikkelaars nodig om woningen te bouwen. Momenteel komen bouwprojecten niet meer van de grond door regulering en strengere wetgeving.