Publicatie: 12 augustus 2022

Bedenktijd

Vraag direct jouw bod aan

Bij het kopen van een woning hoor je de term ‘drie dagen bedenktijd’ vaak vallen. Na het tekenen van de koopovereenkomst heeft de koper volgens de wet drie dagen om zonder reden van de woning af te zien. De wettelijke bedenktijd is dwingend recht, daar mag dus niet van afgeweken worden. Waarom heeft de koper drie dagen bedenktijd en wanneer gaan die in? In dit artikel vertellen we je alles over de drie dagen bedenktijd.

Waarom drie dagen bedenktijd?

De bedenktijd is eigenlijk om de koper te beschermen. Kopers moeten in de meeste gevallen snel schakelen als het gaat om het kopen van een woning. Binnen de drie dagen bedenktijd kan je als koper nog meer onderzoek doen naar de woning en moet je goed bedenken of je wel daadwerkelijk de woning wilt kopen. Het is dus om de koper meer tijd te geven voor het onderzoeken van de woning. De bouwkundige staat en de waarde van de woning worden in het algemeen vaak onderzocht. Veelal wordt er een bouwtechnische keuring uitgevoerd binnen de drie dagen bedenktijd.

Heeft de verkoper ook bedenktijd?

Als verkoper zijnde heb je niet automatisch recht op bedenktijd. Het kan natuurlijk wel dat er is afgesproken dat de verkoper ook bedenktijd heeft, dan moet dit wel vastgelegd zijn in de koopovereenkomst. Echter komt dit in de praktijk weinig voor.

Wanneer gaan de drie dagen bedenktijd in?

Veel mensen vinden het lastig om uit te rekenen wanneer de bedenktijd ingaat en wanneer deze verlopen is. De bedenktijd gaat in om 00:00 uur na de dag waarop de koper een exemplaar van de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. De koopovereenkomst moet dus eerst door de verkoper en koper ondertekend zijn en de volledig ondertekende versie moet in het bezit zijn van de koper.. Dan gaat de bedenktijd pas in.

Echter is er wel een kanttekening, er moeten namelijk minimaal twee dagen geen zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn. Rondom de feestdagen is het dus lastig berekenen wanneer de bedenktijd verloopt. Hieronder staat een schema met een overzicht van de bedenktijd:

Door beide partijen ondertekende koopovereenkomst ontvangen door koper op: Bedenktijd eindigt om 23:59 uur op:
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

De drie dagen bedenktijd zijn dus wettelijk vastgelegd en zijn om de koper te beschermen. Het is mogelijk om ook voor de verkoper bedenktijd op te nemen in de koopovereenkomst, alleen is dit niet gebruikelijk. Wil je meer weten over de bedenktijd? Neem dan contact met ons op. Ben je van plan om je woning te verkopen? Meld de woning dan geheel vrijblijvend en kosteloos aan.

Veelgestelde vragen

Na het tekenen van de koopovereenkomst heeft een particuliere koper wettelijk gezien drie dagen bedenktijd. Binnen die drie dagen kan de koper kosteloos en zonder reden van de koop afzien.

De drie dagen bedenktijd zijn wettelijk vastgelegd om kopers te beschermen tegen ondoordachte beslissingen.

Particuliere kopers hebben drie dagen bedenktijd. Kopers die zakelijk aankopen hebben dus geen drie dagen bedenktijd.

De bedenktijd gaat in zodra de koper een kopie heeft ontvangen van de volledig ondertekende koopovereenkomst. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de kopie.

Als een koper na de drie dagen bedenktijd wil ontbinden, dan moet daar een legitieme reden voor zijn. In de koopovereenkomst kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Zijn die verlopen of niet opgenomen, dan zal er een boete van 10% van de koopsom betaald moeten worden door de koper.