Publicatie: 6 december 2022

Verborgen gebreken

Vraag direct jouw bod aan

Bij de koop van een woning is het mogelijk dat er verborgen gebreken zijn. De reparatie van deze gebreken kan een hoop geld kosten. Het is dus belangrijk om als koper goed onderzoek te doen naar de woning en als verkoper ben je verplicht om eventuele bijzonderheden en gebreken te melden. Mochten er toch verborgen gebreken blijken na de overdracht, dan moet onderzocht worden wie hiervoor aansprakelijk is. In dit artikel leggen we alles uit met betrekking tot verborgen gebreken.

Wat zijn verborgen gebreken?

Een verborgen gebrek is iets wat je bij de bezichtiging niet kon zien, maar wat achteraf voor problemen heeft gezorgd. In de meeste gevallen zijn zowel koper als verkoper niet op de hoogte van verborgen gebreken. De meest voorkomende verborgen gebreken zijn:

 • Funderingsproblemen
 • Lekkages
 • Onveilige elektriciteit
 • Houtworm
 • Betonrot

Meldingsplicht verkoper

Verkopers hebben bij de verkoop van hun huis een meldingsplicht. Dat wil zeggen dat je als verkoper alles moet melden wat je weet met betrekking tot bijzonderheden en gebreken. Als iets tijdens de bezichtiging zichtbaar is, ben je niet verplicht het te melden. Overigens is het wel aan te raden alles te melden om problemen achteraf te voorkomen. Het kan verstandig zijn om ook oude lekkages of problemen te benoemen. In de meeste gevallen wordt er door verkopers een vragenlijst ingevuld. Hierin wordt gevraagd naar gebreken en eventuele bijzonderheden.

Onderzoeksplicht koper

Als koper moet je onderzoeken of er problemen zijn aan de woning. Door veel te vragen en een bouwtechnische keuring kan je goed onderzoek doen. Bij oudere woningen is een bouwtechnische keuring dan ook aan te raden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Het kan verstandig zijn om een aankoopmakelaar mee te nemen tijdens de bezichtiging, zodat zij op gebreken kunnen letten. Als je onvoldoende onderzoek doet naar woning kan het lastig zijn om achteraf de verkoper aansprakelijk te stellen.

Ben ik als verkoper aansprakelijk voor verborgen gebreken?

Als verkoper kun je aansprakelijk zijn voor de verborgen gebreken. Je hebt als verkoper dus een meldingsplicht. Blijkt dat er iets al kapot was voor de levering, dan ben je als verkoper aansprakelijk en moet je de reparatiekosten betalen. De verkoper is aansprakelijk als:

 • Het gebrek expres niet gemeld is
 • Het gebrek weggewerkt is voor de bezichtiging
 • Het gebrek niet bekend was, maar wel bekend had moeten zijn

Clausules in de koopovereenkomst

In de koopovereenkomst kunnen diverse clausules opgenomen worden die de verkoper beschermen tegen eventuele verborgen gebreken. Deze clausules zorgen ervoor dat je als verkoper minder snel aansprakelijk bent voor verborgen gebreken. Er zijn twee clausules die je als verkoper kunt laten opnemen in de koopovereenkomst:

 1. Ouderdomsclausule
  Indien je een oudere woning verkoopt kan het verstandig zijn om deze clausule op te laten nemen in de koopovereenkomst. Verkoper en koper komen dan overeen dat het een oude woning betreft en dat koper niet dezelfde verwachtingen van het huis mag hebben als bij een nieuwere woning.
 2. Niet-zelfbewoningsclausule
  Deze clausule kan enkel gebruikt worden als de verkoper de woning nooit heeft bewoond. Het is bijna onmogelijk om gebreken te weten van een woning waar je niet zelf in hebt gewoond. Ook bij een woning uit erfenis kan deze clausule opgenomen worden.

Wat kan je als koper doen als er verborgen gebreken zijn?

Mochten er gebreken zijn na de overdracht waarvoor je denkt dat verkoper aansprakelijk is, dan zijn er vijf stappen die je kan doorlopen. Het is belangrijk dat er bewijs is van het gebrek, waaruit blijkt dat verkopers ervan op de hoogte hadden moeten zijn en dat zij aansprakelijk zijn voor de herstelkosten. De volgende vijf stappen kan je als koper doorlopen:

 1. Onderzoek of verkoper aansprakelijk is
  Eerder is benoemd wanneer de verkoper aansprakelijk is voor verborgen gebreken. Als dat het geval is dan moet je het gebrek melden bij de verkoper.
 2. Meld het verborgen gebrek bij de verkoper
  Nadat er een verborgen gebrek is geconstateerd, moet je dit melden bij de verkoper van de woning. De verkoper is dan op de hoogte gesteld en kan nadenken over een mogelijke oplossing.
 3. Met verkoper overleggen
  Het is verstandig om als koper en verkoper met elkaar in gesprek te gaan over de verborgen gebreken. Probeer samen tot een oplossing te komen. Mocht er geen passende oplossing gevonden worden, dan kun je als koper de verkoper in gebreke stellen.
 4. Verkoper in gebreke stellen
  Als je er niet samen uit kunt komen moet je een brief sturen waarin staat dat de verkoper nog een laatste kans krijgt. Dit doe je door ze in gebreke te stellen. Mocht de verkoper niks van zich laten horen, dan zou je als koper nog naar de rechter kunnen stappen.
 5. Naar de rechter
  Mocht er na de brief nog geen actie ondernomen zijn door de verkoper, dan kun je een rechtszaak beginnen. Bij een schade van hoger dan €25.000 heb je een advocaat nodig. Bij een lagere schade is een advocaat niet verplicht, maar wel aan te raden.

Verkopers hebben een meldingsplicht en kopers hebben een onderzoeksplicht. Een verborgen gebrek is iets wat bij de bezichtiging niet zichtbaar was, maar wat achteraf voor problemen heeft gezorgd. Mocht dit het geval zijn, dan moet er onderzocht worden wie er aansprakelijk is voor het gebrek. Als koper en verkoper er samen niet uitkomen, dan zou de koper dus naar de rechter kunnen stappen.

Veelgestelde vragen

Verborgen gebreken moet je als verkoper melden aan potentiële kopers. Door een vragenlijst in te vullen en door gebreken te vermelden bij de bezichtigingen voldoe je aan de meldingsplicht.

Verborgen gebreken zijn gebreken die pas na de verkoop zichtbaar zijn geworden of gebreken die verkopers achtergehouden hebben. Denk hierbij aan lekkages, kranen die niet goed werken of scheuren in muren.

Een niet-zelfbewoningsclausule kan worden opgenomen als de verkoper de woning niet zelf heeft bewoond. In dat geval weet de verkoper niet alles van de woning. De verkoper dekt zich hiermee in voor eventuele verborgen gebreken.

Onder verborgen gebreken vallen: lekkages, lekkende kranen, scheuren in muren, houtworm, funderingsproblemen, kapotte keukenkastjes, verstopte afvoerputjes en andere gebreken die verkoper niet heeft gemeld maar wel had moeten weten.