Publicatie: 8 december 2022

Laatste update: 25 mei 2023

Erfbelasting

Vraag direct jouw bod aan

Erfbelasting is belasting die wordt geheven op het vermogen dat iemand erft. Het belastbare bedrag bestaat uit alle bezittingen verminderd met de schulden van de persoon die is overleden. Als erfgenaam moet je hiervoor aangifte doen bij de Belastingdienst. Het is belangrijk dat je weet wat je te wachten staat en hoe je aangifte moet doen voor de erfbelasting. In dit artikel gaan we dieper in op de erfbelasting.

Tarieven erfbelasting 2023

Het tarief van de erfbelasting is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en je relatie met de overledene. De volgende tarieven gelden voor de erfbelasting in 2023:

Waarde erfenis Partner, (pleeg- of stief)kind en kind met een beperking Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige erfgenamen (broer, zus, ouders etc.)
€0 - €138.641 10% 18% 30%
€138.642 en meer 20% 36% 40%

Vrijstelling erfbelasting 2023

Als erfgenamen heb je een bepaalde vrijstelling, waardoor je minder erfbelasting hoeft te betalen. De vrijstelling hangt af van je relatie tot de overledene. De volgende vrijstellingen gelden voor de erfbelasting in 2023:

Relatie tot overledene Vrijstelling in 2023
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner €723.526,-
Kind, pleegkind, stiefkind of kleinkind €22.918,-
Achterkleinkind en andere erfgenamen (broer, zus etc.) €2.418,-
Kind met beperking €68.740,-
Ouder €54.270,-

Aangifte erfbelasting

Na het overlijden van een persoon moeten de erfgenamen aangifte doen van de erfenis bij de Belastingdienst. De aangifte omvat gegevens van de overledene, de erfgenamen en de omvang van de erfenis. Op basis van de aangifte wordt berekend hoeveel erfbelasting verschuldigd is. Het is belangrijk om de aangifte tijdig in te dienen, aangezien er anders boetes kunnen worden opgelegd. Om deze reden kan het verstandig zijn om een belastingadviseur in te schakelen die je hierbij kan helpen. Na het indienen van de aangifte erfbelasting ontvangen de erfgenamen een aanslag van de Belastingdienst. Op deze aanslag staat het bedrag dat je verschuldigd bent en binnen welke termijn er betaald moet worden. Mocht je niet binnen de termijn betalen, dan kan dat leiden tot extra kosten.

Tips bij erfbelasting

 • Erfgenamen
  Het is belangrijk dat je weet wie de erfgenamen zijn. Hier vind je hoe je erachter kunt komen wie de erfgenamen zijn. De erfenis wordt namelijk verdeeld over de erfgenamen.

 • Informeren
  Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de tarieven en vrijstellingen. Aan de hand hiervan kan je goed inschatten welk bedrag je verschuldigd bent aan belasting.

 • Schakel hulp in
  Het is verstandig om professionele hulp in te schakelen, aangezien erfbelasting erg complex kan zijn. Een belastingadviseur is op de hoogte van alle nieuwe regels en kan je helpen bij de aangifte erfbelasting.

 • Documenteren
  Zorg ervoor dat je alle documenten bij de hand hebt. De belangrijkste documenten zijn: testament, informatie over bezittingen en schulden, aktes en eventuele schenkingen voorafgaand aan het overlijden.

 • Testament
  Het opstellen van een testament kan helpen om je wensen over je nalatenschap vast te leggen. Je kunt hierin de erfgenamen en de verdeling laten vastleggen. Een testament kan dus verstandig zijn om op te laten stellen door een notaris.

Erfbelasting kan erg complex zijn als er meerdere erfgenamen zijn. Bovendien moet er het een en ander geregeld worden, zoals de aangifte erfbelasting. Het kan dan ook verstandig zijn om professionele hulp in te schakelen, zodat alles tijdig en correct geregeld is.

Veelgestelde vragen

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de waarde van de erfenis en je relatie tot de overledene. Het belastingtarief varieert van 10% tot 40%. Je vindt hier een overzicht van de tarieven erfbelasting voor 2023.

De hoogte van de vrijstelling erfbelasting is afhankelijk van je relatie tot de overledene. Partners genieten de hoogste vrijstelling terwijl bijvoorbeeld broers en zussen de laagste vrijstelling genieten. Je vindt hier de vrijstelling van de erfbelasting voor 2023.

Het verplicht om aangifte te doen bij de Belastingdienst als je een erfenis ontvangt. Je kunt een boete krijgen als je te laat aangifte doet. Het kan dus verstandig zijn om professionele hulp in te schakelen, zodat je tijdig en correct aangifte doet van de erfbelasting.