Publicatie: 8 december 2022

Erfbelasting

Vraag direct jouw bod aan

Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden die een overleden persoon achterlaat aan zijn of haar erfgenamen. De erfgenamen krijgen dan te maken met erfbelasting. Bij de Belastingdienst moet je vervolgens aangifte erfbelasting doen. Dit kun je samen met de andere erfgenamen doen of ieder kan het voor zich doen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de erfbelasting.

Tarieven 2022

Het tarief dat je aan erfbelasting moet betalen hangt af van de hoogte van de erfenis en je relatie tot de overledene. Er bestaat echter een vrijstelling van erfbelasting. Je betaalt enkel erfbelasting over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. In 2022 betaal je de volgende tarieven:

Vrijstelling erfbelasting 2022

Als de hoogte van de erfenis lager of gelijk is aan de vrijstelling, dan betaal je dus geen erfbelasting. In het onderstaande tabel zijn de vrijstellingen weergegeven voor 2022:

Berekenen erfbelasting

Om te berekenen hoeveel erfbelasting je moet betalen moet je eerst weten wat de waarde van de totale erfenis is en met hoeveel erfgenamen je die erfenis moet delen. De totale waarde van de erfenis is de bezittingen min de schulden van de overledenen. Wat overblijft wordt verdeeld over de erfgenamen en iedere erfgenaam moet erfbelasting betalen als het te ontvangen bedrag boven de vrijstelling is. De erfbelasting is te berekenen via de Belastingdienst.

Aangifte erfbelasting

De Belastingdienst heeft een aangifteformulier voor erfbelasting die je in kan vullen en op kan sturen. De aangifte kost aardig wat tijd en het is verstandig om het samen met een professional te doen. Voordat je aangifte kan doen moet je de waarde van de erfenis bepalen. Dat zijn dus alle bezittingen min alle schulden van de overledenen. Zodra je dit hebt berekend kun je aangifte doen bij de Belastingdienst. In deze stappen kun je online aangifte doen voor een erfenis:

 1. Voorbereiden
  Zorg ervoor dat je alle relevante documenten bij de hand hebt. De volgende gegevens heb je nodig:
  • Je eigen burgerservicenummer en DigiD
  • Burgerservicenummer en DigiD van de overledene
  • Persoonsgegevens van andere erfgenamen
  • WOZ-beschikking en eigendomsaktes van de geërfde woning
  • Akte van schenking
  • Overzichten van hypotheken, leningen en schulden
  • Verzekeringspolissen
  • Overzichten spaar- en beleggingsrekeningen
  • Testament
 2. Inloggen Mijn Belastingdienst
  Na het inloggen met je DigiD moet je op ‘erfbelasting’ klikken om daar naar ‘Aangifte erfbelasting doen’ te gaan. Vervolgens zie je het formulier dat je in moet vullen.
 3. Aangifte invullen
  Vul het aangifteformulier correct en nauwkeurig in voordat je op ‘Akkoord’ klikt.
 4. Verzenden
  Na het correct invullen en ondertekenen kan de aangifte verzonden worden. Het formulier kan ondertekend worden door opnieuw in te loggen met je DigiD. Na het ondertekenen en verzenden krijg je zo snel mogelijk bericht van de Belastingdienst.

Als erfgenamen ben je dus verplicht om aangifte erfbelasting te doen. De hoogte van de erfbelasting hangt af van je relatie met de overledene. Komt het te erven bedrag hoger uit dan de vrijstelling, dan betaal je over het deel boven de vrijstelling erfbelasting. Via de Belastingdienst kun je berekenen hoeveel erfbelasting je verschuldigd bent en vervolgens kun je via hun website aangifte erfbelasting doen. Het kan verstandig zijn om een professional hiervoor in te schakelen.

Heb jij een woning geërfd die verkocht moet worden? HuisHunters is gespecialiseerd in het verkopen van woningen uit een erfenis. Meld de woning direct aan via onze website.