Energielabel

Publicatie: 2 maart 2023

Huurbescherming

Vraag direct jouw bod aan

Huurbescherming is een belangrijk onderwerp voor zowel huurders als verhuurders. Als huurder ben je in Nederland goed beschermd. Voor verhuurders is het ook belangrijk om te weten welke rechten de huurder heeft. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de huurbescherming en welke rechten je als huurder hebt.

Wat is huurbescherming?

Huurbescherming is de bescherming die huurders hebben tegen verhuurders. De huurbescherming is vastgelegd in de wet en bepaalt welke acties de verhuurder wel en niet mag nemen ten aanzien van de huurder. De belangrijkste zaken omtrent huurbescherming zijn:

 • Opzegging huurcontract
  De verhuurder kan het huurcontract niet zomaar opzeggen. Hiervoor moet een geldige reden zijn, zoals het niet betalen van de huur of ernstige overlast.

 • Huurprijsverhoging
  De verhuurder mag de huurprijs niet zomaar verhogen. Hiervoor gelden bepaalde regels, zoals de maximale huurprijsstijging per jaar.

 • Onderhoud
  De verhuurder moet de woning goed onderhouden en reparaties moeten tijdig uitgevoerd worden. Als huurder heb je namelijk recht op ee goed onderhouden woning.

 • Verbouwingen
  Als de verhuurder wil verbouwen, moet hij rekening houden met de belangen van de huurder. De huurder moet geïnformeerd worden en mag hierover meepraten.

Wanneer heb je recht op huurbescherming?

Als huurder heb je recht op huurbescherming als je een huurcontract hebt voor een zelfstandige woonruimte. Het betreft een zelfstandige woonruimte als de woning een eigen toegangsdeur, keuken, toilet en badkamer heeft. Een kamer of een deel van een woning is dus geen zelfstandige woonruimte. De huurbescherming geldt niet voor tijdelijke huurcontracten. Bij tijdelijke huurcontracten geldt een beperkte huurbescherming. Het huurcontract wordt overigens automatisch voor onbepaalde tijd als de huurder de woning langer dan twee jaar huurt. Je hebt dus recht op huurbescherming als:

 • Je een zelfstandige woonruimte huurt

 • Je een huurcontract voor onbepaalde tijd hebt

Huurbescherming onzelfstandige woonruimte

Als huurder van een onzelfstandige woonruimte heb je in Nederland geen volledige huurbescherming. Toch zijn er wel vormen van huurbescherming voor huurders van onzelfstandige woonruimte. Zo kan de verhuurder de huur niet zomaar opzeggen zonder geldige reden. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van een wanprestatie van de huurder, zoals het niet betalen van de huur of het verzaken van overlast.

Wat mag een verhuurder niet zomaar doen?

Een verhuurder heeft bepaalde verplichtingen en kan niet zomaar alles doen. De verhuurder moet zich dus aan bepaalde regels houden. Op deze manier wordt de huurder dan ook beschermd tegen onredelijke acties van de verhuurder. Hieronder staan enkele zaken die een verhuurder niet zomaar mag doen:

 • Huurprijs verhogen
  De huurprijs mag niet zomaar verhoogd worden. De verhuurder moet zich hiervoor aan de regels houden. De huurprijs kan enkel verhoogd worden als dit is afgesproken in het huurcontract of als de verhuurder een voorstel doet dat voldoet aan de wettelijke regels.

 • Woning betreden
  De verhuurder mag niet zomaar de woning betreden. Hiervoor is toestemming nodig van de huurder, tenzij het een noodsituatie is. De huurder is enkel verplicht toegang te geven voor bijvoorbeeld noodzakelijke reparaties of werkzaamheden.

 • Zonder overleg veranderingen aanbrengen
  De verhuurder mag niet zomaar veranderingen aanbrengen zonder overleg met de huurder. Denk hierbij aan het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer. Het is belangrijk dat dit soort zaken in goed overleggen gaan.

 • Huurcontract ontbinden
  Het huurcontract kan niet zomaar ontbonden worden door de verhuurder. De verhuurder kan het huurcontract enkel ontbinden als hiervoor een geldige reden is, zoals het niet betalen van de huur of het veroorzaken van overlast.

Als huurder ben je in Nederland dus goed beschermd als je zelfstandige woonruimte huurt voor onbepaalde tijd. In andere gevallen heb je beperkte huurbescherming. De huurbescherming beschermt de huurder tegen de verhuurder. In de wet is precies vastgelegd wat wel en niet is toegestaan. Heb jij nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.