Energielabel

Publicatie: 13 juni 2023

Heel pand verkopen

Vraag direct jouw bod aan

Een heel pand met meerdere adressen verkopen vraagt om meer aandacht dan het verkopen van een losse woning. Of het nou gaat om een appartementencomplex, een commercieel pand met meerdere winkels of een heel pand met meerdere appartementen, het is belangrijk om de juiste aanpak te volgen om zo succesvol mogelijk te kunnen verkopen. Hierbij dient de juiste doelgroep aangesproken te worden, waarbij een groot netwerk goed van pas komt.

Waardebepaling heel pand

In de meeste gevallen zijn er weinig referenties, waardoor het lastig is om de waarde van een heel pand te bepalen. Het is verstandig om een professionele partij in te schakelen voor het bepalen van de waarde. Zij hebben toegang tot diverse systemen en data. Op basis van data kan er een nauwkeurige waarde vastgesteld worden. Het is ook mogelijk om de waarde op basis van de huurprijs te bepalen. Bij hele panden wordt er over het algemeen naar twee verschillende waardes gekeken:

  • 1. Waarde vrij van huur
    De waarde van het pand vrij van huur is te bepalen door recent verkochte panden met elkaar te vergelijken en door te kijken naar de vierkante meterprijs in de buurt. Op deze manier kan er een goede inschatting gemaakt worden van wat het pand op zou moeten leveren op de vrije markt. De locatie, staat en grootte zijn hierbij de belangrijkste punten.

  • 2. Waarde in verhuurde staat
    De waarde in verhuurde staat verschilt meestal van waarde vrij van huur. Aan de hand van de huidige huurinkomsten kan er een waarde bepaald worden. Tegenwoordig rekenen beleggers met een factor 10-15 van de jaarhuur of met 6 tot 10 procent bruto rendement. Op basis hiervan kan gemakkelijk en snel een mogelijke waarde vastgesteld worden in verhuurde staat.

Heel pand verkopen met huurders

Het is natuurlijk mogelijk om het pand in verhuurde staat te verkopen. De huidige huurcontracten gaan gewoon over op de koper en de huurders behouden hun rechten. Een pand met huurders verkopen hoeft dus niet voor problemen te zorgen. Lage huurprijzen kunnen er echter wel voor zorgen dat het pand moeilijk te verkopen is. Beleggers hebben bepaalde eisen wat betreft het rendement. Door lage huurprijzen kan de woning in verhuurde staat fors minder waard zijn dan de marktwaarde. Om deze reden is het belangrijk om realistisch te zijn wat betreft de mogelijke opbrengst. Daarentegen kan het pand natuurlijk ook verhuurd zijn tegen marktconforme prijzen, waardoor de mogelijke opbrengst een stuk hoger is. De opbrengst van een pand in verhuurde staat wordt dus grotendeels bepaald door de huidige huurinkomsten.

Heel pand verkopen zonder huurders

Een pand vrij van huur verkopen is minder complex dan het verkopen van een pand in verhuurde staat. De koper kan namelijk zelf kiezen wat hij na aankoop met het pand gaat doen. Bovendien hoeft er geen rekening gehouden te worden met huurders, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor de koper. Het is belangrijk om de juiste doelgroep aan te spreken. Een heel pand zul je zelden op Funda te koop zien staan, omdat het in de meeste gevallen niet geschikt is voor particulieren. Een bemiddelaar, zoals HuisHunters, heeft een groot netwerk waarbinnen hele panden succesvol verkocht kunnen worden. Zij kunnen helpen bij het bepalen van de waarde en bij het verkopen van het pand.

Het verkopen van een heel pand kan een complex proces zijn. De waarde kan bepaald worden op basis van leegstand en verhuurde staat. Bij verhuurde panden bepaalt de huurprijs de waarde in verhuurde staat. De waarde in verhuurde staat kan sterk afwijken van de marktwaarde. Bij de verkoop van een heel pand dient de juiste doelgroep aangesproken te worden. Hele panden worden zelden op Funda te koop aangeboden. In de meeste gevallen worden dergelijke panden verkocht via bemiddelaars met een groot netwerk.

Bent u van plan een heel pand te verkopen? HuisHunters helpt u dan graag verder. Meld het pand aan en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.