Energielabel

Publicatie: 11 mei 2023

Koopovereenkomst ontbinden

Vraag direct jouw bod aan

Waarom de koopovereenkomst ontbinden?

Er zijn verschillende redenen waarom je de koopovereenkomst zou willen ontbinden. Het kan zijn dat er ontbindende voorwaarden zijn opgenomen waar de koper gebruik van wilt maken. Als de ontbindende voorwaarden verlopen zijn, dan is de woning definitief verkocht. De koper kan alleen nog onder bepaalde omstandigheden de koopovereenkomst ontbinden. De koopovereenkomst kan ontbonden worden als de andere partij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

De koopovereenkomst ontbinden als koper

Als koper kun je in sommige gevallen de koopovereenkomst ontbinden. Dat kan bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Bedenktijd
  Als koper heb je wettelijk drie dagen bedenktijd. Binnen deze tijd mag je zonder reden van de koop afzien en de koopovereenkomst ontbinden. De bedenktijd gaat in op het moment dat je een kopie van de getekende koopovereenkomst hebt ontvangen.

 • Financieringsvoorbehoud
  Het komt vaak voor dat kopers een financieringsvoorbehoud opnemen in de koopovereenkomst. Stel de financiering komt niet rond, dan kun je als koper nog onder de koop uit. Het is wel belangrijk dat je kunt bewijzen dat de financiering niet rond komt en waarom.

 • Verborgen gebreken
  Het kan zijn dat er verborgen gebreken zijn aan de woning. Als de verkoper hiervan op de hoogte had kunnen zijn, kan de koopovereenkomst ontbonden worden. Het is belangrijk dat je voldoende bewijslast hebt waarmee je kunt aantonen dat de verkoper er vanaf had kunnen weten en het had moeten melden.

 • Verkoper komt afspraken niet na
  Als de verkoper zijn afspraken niet nakomt, dan kan je de koopovereenkomst ontbinden nadat je de verkoper in gebreke hebt gesteld. Binnen een bepaalde termijn moet de verkoper dan alsnog aan zijn verplichtingen voldoen. Als dat niet lukt, kan de koopovereenkomst ontbonden worden.

Indien er geen ontbindende voorwaarden zijn opgenomen door de koper, kan de koper na de drie dagen bedenktijd niet zomaar van de koop afzien. Dan kan je enkel de koopovereenkomst ontbinden als de verkoper in gebreke is. De verkoper is in gebreke als hij zich niet houdt aan de afspraken in de koopovereenkomst. Denk hierbij aan het niet kunnen leveren van de woning.

De koopovereenkomst ontbinden als verkoper

Als verkoper kun je de koopovereenkomst niet zomaar ontbinden. Het is wel mogelijk om als verkoper ook ontbindende voorwaarden op te nemen in de koopovereenkomst. Echter is dat niet heel gebruikelijk en komt het niet vaak voor. Indien er geen ontbindende voorwaarden opgenomen zijn, kan je de koopovereenkomst enkel ontbinden als de koper zich niet houdt aan de afspraken zoals vastgelegd in de koopovereenkomst. Hiervoor moet je de koper schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij moet je als verkoper een redelijke termijn stellen waarbinnen de koper alsnog aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als de koper na deze termijn nog steeds niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, kan de verkoper de koopovereenkomst ontbinden. Kijk goed naar wat er in de koopovereenkomst hierover is opgenomen.

Kan je de koopovereenkomst zomaar ontbinden?

Nee, het is niet mogelijk om de koopovereenkomst zomaar te ontbinden. Er moet sprake zijn van een geldige reden om te kunnen ontbinden. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er verborgen gebreken zijn of als koper of verkoper zich niet aan de afspraken houdt. Meestal heeft de wederpartij acht dagen om het probleem op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kan de koopovereenkomst ontbonden worden door de andere partij hiervan op de hoogte te stellen. Het is dus belangrijk dat er een geldige reden is en dat het wordt ontbonden op de manier zoals in de koopovereenkomst vermeld staat.

Stappenplan koopovereenkomst ontbinden

Hoe je de koopovereenkomst kan ontbinden staat beschreven in de koopovereenkomst. Het is belangrijk dat je de ontbinding altijd schriftelijk vast laat leggen en dat je de andere partij tijdig hierover informeert. Dit werkt anders wanneer er geen ontbindende voorwaarden zijn opgenomen of wanneer de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. In dat geval is het lastig om de koopovereenkomst te ontbinden. Als een partij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, moet die partij in gebreke gesteld worden. Dan heeft de partij nog acht dagen de tijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. De koopovereenkomst kan na deze termijn ontbonden worden door de partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Nadat de koopovereenkomst is ontbonden beurt de partij die in gebreke is, een boete van tien procent van de koopsom.

Zowel kopers als verkopers kunnen in bepaalde situaties de koopovereenkomst ontbinden. Kopers hebben wettelijk drie dagen bedenktijd om zonder reden en onderbouwing onder de koop uit te komen. In de meeste gevallen worden er bepaalde ontbindende voorwaarden opgenomen in de koopovereenkomst. Als er geen ontbindende voorwaarden zijn opgenomen, kan de koopovereenkomst enkel ontbonden worden als een partij zich niet houdt aan de afspraken in de koopovereenkomst. Het is belangrijk om genoeg bewijslast te hebben en om de wederpartij tijdig en schriftelijk in gebreke te stellen. Je kunt dus niet zomaar een koopovereenkomst ontbinden. In de koopovereenkomst is precies vastgelegd onder welke voorwaarden de koopovereenkomst ontbonden mag worden. Laat je dus altijd adviseren door een expert.