Energielabel

Publicatie: 16 februari 2023

Bestemmingsplan

Vraag direct jouw bod aan

In Nederland zijn gemeenten verplicht om een actueel bestemmingsplan te hebben van hun gehele grondgebied. Zo is het voor iedereen inzichtelijk wat de bestemming is van een bepaald stuk grond of van een bepaald gebouw. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat een bestemmingsplan is, hoe een bestemmingsplan eruit ziet en of je het bestemmingsplan kunt wijzigen.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. Het geeft aan welke bestemming een perceel of gebouw heeft en de regels over het gebruik staan in het bestemmingsplan vastgelegd. Het bestemmingsplan geeft duidelijkheid aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden.

Hoe ziet een bestemmingsplan eruit?

Een bestemmingsplan bestaat in de basis uit drie verschillende onderdelen:

  • Toelichting
    De toelichting legt uit waarom het plan tot stand is gekomen en welke ontwikkelingen in het gebied zijn meegenomen. Ook staat in de toelichting informatie over eventuele onderzoeken die vooraf zijn gedaan. Denk hierbij aan milieu onderzoeken of onderzoeken op het gebied van archeologie.

  • Regels
    In de planregels staat beschreven wat de doeleinden zijn van de gronden en gebouwen. Er staat of er gebouwd mag worden en hoe groot de oppervlakte van een gebouw mag zijn. In de regels lees je wat wel mag en wat niet mag op de locatie.

  • Verbeelding
    De verbeelding is een kaart die de huidige situatie laat zien. Vroeger werd dit ook wel plankaart genoemd. Het laat zien ​​welke bestemmingen er in een bepaald gebied zijn of wat de bestemming is voor een specifiek adres. Iedere kleur op de kaart staat voor een bepaalde bestemming, zo is geel de bestemming ‘wonen’ en paars staat voor de bestemming ‘bedrijven’.

Hoe kun je het bestemmingsplan wijzigen?

Het wijzigen van het bestemmingsplan is een complex en kostbaar proces. Per 1 januari 2024 zal de Omgevingswet ingaan, waardoor het wijzigen van het bestemmingsplan soepeler moet verlopen. Stel je wilt de bestemming van een perceel wijzigen, dan kan je daarvoor een verzoek indienen bij de gemeente. Het is belangrijk dat je aan de gemeente laat weten wat je exact wilt veranderen en waarom. In de meeste gevallen wordt de bestemming gewijzigd als een eigenaar iets wil bouwen op het perceel. De gemeente zal de plannen onderzoeken en na eventuele aanpassingen kunnen zij het plan goedkeuren als ze het een goed plan vinden.

Wat kost het wijzigen van een bestemmingsplan?

De kosten voor het wijzigen van het bestemmingsplan hangt af van de gemeente en het aantal uren dat de gemeente eraan moet besteden. Meestal zijn de kosten tussen de €10.000 en €20.000 om het bestemmingsplan te wijzigen. Zoals eerder aangegeven is het wijzigen van het bestemmingsplan een complex en kostbaar proces. Je dient dus rekening te houden met hoge kosten voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

Waar kan je het bestemmingsplan inzien?

Het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de website is te zien welk bestemmingsplan van toepassing is op het perceel. Het is echter ook mogelijk om het bestemmingsplan bij de gemeente op te vragen.

Heb je nog vragen met betrekking tot het bestemmingsplan? Neem dan contact met ons op. Voor de verkoop van je woning ben je bij HuisHunters op het goede adres. Wij verkopen de woning snel, goed en gratis. Meld de woning aan en wij nemen zo snel mogelijk contact op om de verkoop verder te bespreken.

Veelgestelde vragen

Een bestemmingsplan beschrijft hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. Dat is vastgelegd in het bestemmingsplan.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: toelichting, regels en verbeelding.

Je kunt het bestemmingsplan wijzigen door een aanvraag te doen bij de gemeente. De gemeente zal de plannen onderzoeken en daarna het plan beoordelen. Dit kan een tijdrovend en kostbaar proces zijn.

In de meeste gevallen wordt er een bestemmingsplanwijziging aangevraagd als de eigenaar iets met de grond wil doen wat volgens het huidige bestemmingsplan niet is toegestaan.

De kosten voor het wijzigen van het bestemmingsplan verschillen per gemeente. Over het algemeen zijn de kosten rond de €15.000 om het bestemmingsplan te wijzigen.

Op de website van Ruimtelijke Plannen kun je het bestemmingsplan inzien. Het bestemmingsplan is ook op te vragen bij de betreffende gemeente.