Publicatie: 13 juli 2022

Notaris en notariskosten

Vraag direct jouw bod aan

Wanneer je een woning koopt of verkoopt, dan is het belangrijk dat de overdracht goed verloopt. Nadat de koopovereenkomst getekend is, de drie dagen bedenktijd verstreken zijn en de ontbindende voorwaarden niet nodig bleken, is het eigendom van de woning nog niet overgegaan op de koper. Voor de overdracht van het eigendom is een notaris nodig. Wat doet een notaris precies bij deze overdracht? Waarom is het belangrijk om hier een professional bij te betrekken en welke kosten vallen onder de notariskosten? In dit artikel lees je alles over de notaris en notariskosten.

Wat is een notaris?

Een notaris is een onafhankelijke professional die helpt om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Deze afspraken hebben vaak betrekking op de koop of verkoop van een woning, maar ze helpen ook bijvoorbeeld bij een samenlevingscontract, testamenten of zaken omtrent een eigen onderneming.

Wat doet een notaris bij de overdracht?

Allereerst doet de notaris onderzoek naar de verkoper en koper, de woning, de hypotheek situatie en mogelijke bijzonderheden bij de gemeente. Als alles klopt en er zijn geen bijzonderheden, dan stelt de notaris een akte van levering op. Je ontvangt eerst altijd een concept akte van levering en de nota van afrekening. In de nota van afrekening staat de bedragen die je moet betalen of die je ontvangt. Na akkoord zal de akte van levering ondertekend worden bij de notaris. Na ondertekening door koper en verkoper zal een afschrift van die akte ingeschreven worden in de openbare registers van het Kadaster. Een andere belangrijke taak die de notaris heeft is het bewaken van de financiële kant van de overdracht. De koopsom staat bij de notaris op een aparte rekening. De notaris zorgt ervoor dat de bank en verkoper hun geld krijgen. Na ondertekening van de akte van levering en na betaling van de koopsom is de woning officieel overgedragen.

Is een notaris verplicht bij koop en verkoop van een woning?

Wanneer je een huis koopt of verkoopt, dan is het inschakelen van een notaris wettelijk verplicht. De koop of verkoop moet geregeld worden door de notaris. Die zorgt ervoor dat de overdracht van de woning soepel verloopt en dat alles volgens de wet wordt geregeld. De notaris is de enige die wettelijk bevoegd is om het eigendom van een woning over te dragen.

Wat moet je aanleveren bij de notaris?

De notaris heeft voor de overdracht van een woning verschillende documenten nodig om de woning daadwerkelijk over te kunnen dragen. Allereerst is er een getekende koopovereenkomst nodig, een geldig legitimatiebewijs, relevante stukken met betrekking tot de hypotheek en de woning zelf.

De notariskosten

De notariskosten vallen onder de kosten koper, dus de koper moet de notaris betalen als er een woning wordt gekocht. De koper mag namelijk ook de notaris kiezen die de overdracht zal gaan begeleiden. De hoogte van de notariskosten zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de waarde van het huis, of er sprake is van een nieuwbouwwoning of bestaande bouw en of er een hypotheek wordt afgesloten bij de aankoop. De notaris zal hier altijd eerst een offerte voor maken, waarin alle kosten duidelijk worden weergegeven.

Het is dus wettelijk verplicht om een notaris in te schakelen voor de koop en verkoop van een woning. De notaris zal zorgen dat de woning overgedragen zal worden van verkoper naar koper. Alle afspraken worden vastgelegd in de notariële akte. De kosten voor de notaris komen voor rekening van de koper, die mag ook de notaris kiezen.

Heb je nog vragen over de notaris en de notariskosten? Neem dan gerust contact met ons op. Ben je voornemens je woning te verkopen? Meld dan nu je woning geheel gratis en vrijblijvend aan. Wij helpen graag verder!

Veelgestelde vragen

De notaris stelt een akte van levering op, draagt de woning over en zorgt voor de financiële afwikkeling van de verkoop. De ovedracht van een woning moet verplicht via een notaris verlopen.

De prijzen voor het opstellen van een akte van levering verschilt per notaris. Gemiddeld betaal je ongeveer €1.500 voor de akte van levering.

Je moet een notaris inschakelen als de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Vanaf dat moment pakt de notaris de verkoop verder op.