Overdracht van een woning

Publicatie: 29 juli 2022

Overdracht van een woning

Vraag direct jouw bod aan

De woning is nog geen eigendom van de koper als de koopovereenkomst getekend is, de bedenktijd voorbij is en de ontbindende voorwaarden niet nodig bleken. De woning moet namelijk officieel overgedragen worden via een notaris. Nadat de akte van levering is getekend bij de notaris is de woning pas officieel eigendom van de koper.

Wat is de overdracht van een woning?

De overdracht is het moment waarop de woning officieel wordt overgedragen van de verkoper naar de koper. Vanaf dat moment is de woning eigendom van de koper. Vaak wordt er voor de overdracht een eindinspectie ingepland. Tijdens deze eindinspectie controleert de koper of alles is zoals afgesproken in de koopovereenkomst. De overdracht in Nederland moet verplicht via de notaris geregeld worden.

Hoe werkt de overdracht van een woning?

Voordat er een overdracht kan plaatsvinden moet er een koopovereenkomst zijn getekend. Na het verlopen van de bedenktijd en de ontbindende voorwaarden is de woning definitief verkocht. De notaris zal de koopovereenkomst omzetten in een akte van levering. In de koopovereenkomst staat een overdrachtsdatum vermeld. Dat is de dag waarop verkoper en koper naar de notaris moeten om de woning officieel over te dragen. Op die dag zal de akte van levering getekend worden, waarna een afschrift daarvan in het Kadaster wordt ingeschreven.

Waar moet je op letten bij de overdracht?

Het is gebruikelijk om voor de overdracht bij de notaris een eindinspectie te doen. Zorg ervoor dat alles zo is als afgesproken en dat de roerende zaken achtergebleven zijn die achter moesten blijven volgens de koopovereenkomst. Als de koper heeft betaald voor bijvoorbeeld de gordijnen, zonwering of tuinset, dan mogen deze zaken natuurlijk niet ontbreken bij de overdracht. Als er geen spullen worden overgenomen, dan moet de woning volledig leeg zijn. Zorg er ook voor dat je een bewijs hebt van de huidige meterstanden.

Bij de overdracht zullen alle sleutels van de woning aanwezig moeten zijn. De verkoper moet voor die tijd alle sleutels bij kennissen, vrienden en buren terugvragen en overhandigen aan de koper nadat de akte van levering is ondertekend. Na de ondertekening van de akte van levering is de woning officieel eigendom van de koper.

Hoe lang duurt de overdracht?

Tijdens de overdracht zal de notaris de akte van levering met je doornemen, waarna deze ondertekend mag worden. Na de ondertekening zullen de sleutels overgedragen worden aan de koper van de woning. Het eigendom is na ondertekening overgegaan op de koper. De koper moet daarna blijven zitten om de hypotheekakte te tekenen, als er een hypotheek is afgesloten voor de woning tenminste. In de hypotheekakte staan alle afspraken die gemaakt zijn met de geldverstrekker. De gehele overdracht bij de notaris duurt meestal tussen de 30 en 60 minuten. Na de overdracht kan de koper de woning betrekken.

De overdracht bij de notaris zorgt er dus voor dat het eigendom van de woning officieel wordt overgedragen aan de koper. Dit is tevens het moment waarop de koper de sleutels van de woning ontvangt. Het is belangrijk dat alles in de woning is zoals afgesproken in de koopovereenkomst.

Neem gerust contact met ons op als er vragen zijn met betrekking tot de overdracht van een woning. Ben je benieuwd hoeveel jouw woning waard is? Meld de woning dan aan op de website.

Veelgestelde vragen

Gemiddeld duurt de afspraak bij de notaris ongeveer drie kwartier. Na het tekenen van de akte van levering is de woning definitief overgedragen.

De overdracht is op de datum die in de koopovereenkomst is vastgelegd. Op die datum moeten zowel verkoper als koper naar de notaris.

Een akte van levering is een document dat wordt opgesteld door de notaris voor de overdracht van een woning. Na het tekenen hiervan is de woning definitief overgedragen aan de koper.

Meestal maakt de notaris het geld binnen twee dagen na de overdracht over.

Bij een overdracht wordt de woning definitief overgedragen aan de koper. De overdracht kan enkel via een notaris verlopen.

Eigenlijk heb je alleen een geldig legitimatiebewijs nodig voor de overdracht. De rest van de documenten heeft de notaris al reeds in zijn bezit.