Publicatie: 4 augustus 2023

Verkoop bij faillissement

Vraag direct jouw bod aan

Indien je als persoon of bedrijf niet meer aan de financiële verplichtingen kan voldoen, kan je failliet verklaard worden. Het is behoorlijk heftig, maar het kan gebeuren. In sommige gevallen ben je persoonlijk aansprakelijk en in andere gevallen ben je dat niet, dus niet altijd worden je privé-eigendommen betrokken bij het faillissement. Het kan voorkomen dat het huis verkocht moet worden om schuldeisers terug te kunnen betalen. In dit artikel lees je alles over faillissement en over de verkoop van je woning bij faillissement.

Faillissement aanvragen

Een faillissement kan op verschillende manieren aangevraagd worden. Bij persoonlijk faillissement kan je als individu zelf het verzoek indienen bij de rechtbank. Bij een zakelijk faillissement kunnen de schuldeisers faillissement aanvragen als je niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Faillissement komt niet zomaar aanwaaien en vaak zie je het van tevoren aankomen. Het lukt niet altijd meer om het te voorkomen en dan zit er niks anders op dan faillissement aan te vragen. Je kunt persoonlijk of zakelijk failliet verklaard worden.

Persoonlijke of zakelijk failliet

Bij een persoonlijk faillissement is een natuurlijk persoon niet in staat om aan zijn schulden te voldoen en bij een zakelijk faillissement gaat het om een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap of naamloze vennootschap. Onder natuurlijke personen vallen onder andere zzp’ers of eenmanszaken. Bij zakelijk faillissement blijft de schade vaak beperkt, omdat je niet persoonlijk aansprakelijk bent. Toch kunnen zakelijke problemen ook invloed hebben op je privé. Er zal per situatie naar gekeken worden door een rechter.

Definitief failliet

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, wordt de schuldenaar als definitief failliet beschouwd en beschikt hij niet meer over zijn bezittingen en inkomsten. Het faillissement is namelijk een algemeen beslag op al je bezittingen en inkomsten. Je zal failliet verklaard worden als je niet meer aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Na de uitspraak zal de rechtbank een curator aanstellen die het faillissement zal afwikkelen.

Curator

Een curator zal dus door de rechtbank worden aangesteld. De curator heeft als taak om het faillissement af te handelen en de belangen van de schuldeisers te behartigen. Het doel van de curator is om zoveel mogelijk geld op te halen om de schuldeisers zoveel mogelijk mee af te kunnen betalen. Een curator zal hiervoor zoveel mogelijk eigendommen verkopen. Echter mag de curator niet altijd alles opeisen of verkopen. In sommige gevallen wordt zelfs de woning verkocht. De curator kan dus ook bevoegd zijn om je woning te verkopen. De woning kan dan verkocht worden via een executieverkoop. In dat geval is de opbrengst meestal veel lager dan de marktwaarde.

Schuldsanering

Schuldsanering is een regeling waarbij de schuldenaar met hulp probeert om zijn schulden af te lossen. Deze regeling kan voor zowel particulieren als bedrijven worden ingezet om een faillissement nog te voorkomen. Je komt in aanmerking voor de schuldsanering als de schuld dusdanig hoog is dat er eigenlijk geen uitweg meer mogelijk is. Het doel is om na het hele traject schuldenvrij te zijn, zodat je daarna weer verder kunt. Als je in de schuldsanering zit, beschik je niet zelf over je geld. Je krijgt een klein deel om van te leven en de rest van de inkomsten zal gebruikt worden om schulden af te lossen.

Huis verkopen bij faillissement

In sommige gevallen moet je je huis verkopen of wordt je huis door de curator verkocht. De woning wordt enkel verkocht als er overwaarde op zit. Allereerst moet de resterende hypotheek natuurlijk afbetaald worden en het bedrag dat overblijft is de overwaarde. Deze overwaarde kan gebruikt worden om schulden mee af te lossen. Niet in alle gevallen hoeft het huis dus verkocht te worden. Echter is het vaak onvermijdelijk. In de meeste gevallen is het verstandig om de woning zelf te verkopen, voordat de curator bevoegd is om te verkopen. De curator zal de woning waarschijnlijk via een executieveiling verkopen, waardoor de opbrengst vaak minder hoog is dan wanneer je de woning zelf verkoopt. Bij HuisHunters helpen we je graag verder in deze moeilijke situatie. Het is zelfs mogelijk om de woning tijdelijk terug te huren na verkoop. Wij denken graag mee aan een oplossing.

Faillissementsakkoord

Bij faillissement doet de curator een voorstel aan de schuldeisers. In het voorstel staan afspraken over de afwikkeling van het faillissement en de betaling van de schulden. Gaan de schuldeisers akkoord met het voorstel, dan is er een faillissementsakkoord bereikt. De rechtbank moet dit akkoord wel nog goedkeuren, dat noemen we homologatie. Na goedkeuring van de rechtbank eindigt het faillissement. De schulden zullen dan betaald worden volgens de afspraken in het akkoord. Als de schuldeisers of rechtbank niet akkoord gaan met het voorstel van de curator, dan spreekt de rechter insolventie uit. Dat betekent dat je de schulden niet kunt betalen en dat alle bezittingen verkocht zullen worden om schuldeisers te betalen. Er kan dan beslag worden gelegd op privévermogen zoals koophuis, auto en andere bezittingen.

Doorstart maken na faillissement

Het is mogelijk om een doorstart te maken met je bedrijf. Een faillissement hoeft dus niet het einde van het bedrijf te betekenen. Na afwikkeling van het faillissement zou er een doorstart gemaakt kunnen worden. Dit kan een kans zijn om een frisse start te maken en weer succesvol te worden. Laat je goed adviseren over een doorstart.

In geval van financiële moeilijkheden is het belangrijk om tijdig advies in te winnen. Het is belangrijk om de mogelijke opties te bekijken. Een faillissement heeft vaak zware gevolgen, maar het kan ook kansen bieden om opnieuw te beginnen. In sommige gevallen moet de woning verkocht worden. Het kan aan te raden zijn om de woning zelf te verkopen, voordat de curator bevoegd is om te verkopen. Wij denken graag mee aan een passende oplossing. Meld de woning aan en wij nemen contact op om de situatie te bespreken.

Veelgestelde vragen

Schuldsanering is een regeling om personen met problematische schulden te helpen. Het doel is om in een bepaalde periode schuldenvrij te worden met behulp van een professional. Een groot deel van het inkomen wordt gebruikt om schulden mee af te lossen.

In het geval van faillissement kan de curator het huis verkopen om zo de schulden zoveel mogelijk te kunnen voldoen. De curator zal enkel tot verkoop overgaan als er overwaarde op het huis zit. De curator moet zich hierbij wel aan bepaalde regels en procedures houden.

De curator zal in principe al je bezittingen verkopen om de schulden zoveel mogelijk af te lossen. Echter zijn er bepaalde bezittingen die je onder bepaalde omstandigheden mag behouden, omdat ze als onmisbaar worden beschouwd voor je dagelijkse leven. Voorbeelden zijn: kleding, meubels, huishoudelijke apparaten, beddengoed, gereedschap etc.

Bij persoonlijk faillissement kan het zijn dat je huis verkocht moet worden. Bij zakelijk faillissement kan het voorkomen dat bijvoorbeeld het bedrijfspand verkocht moet worden. Of je huis verkocht moet worden hangt af van de waarde, de hoogte van je schulden en je financiële situatie. Het verschilt dus per situatie.

Het faillissement eindigt wanneer de schuldeisers akkoord gaan met het voorstel van de curator. De rechter moet het faillissementsakkoord wel nog goedkeuren, maar daarna eindigt het faillissement als alle schuldeisers zijn terugbetaalt op basis van de afspraken in het akkoord.