Publicatie: 2 augustus 2022

Woning verkopen bij een erfenis

Vraag direct jouw bod aan

Wanneer er iemand komt te overlijden, ontvangen de nabestaanden meestal zijn of haar overgebleven vermogen. In de meeste situatie valt hier ook de woning onder. Als je een woning erft, komt daar veel bij kijken. Allereerst wil je natuurlijk weten of je wel bevoegd bent om de woning te verkopen. Hoe gaat een dergelijk verkoop eigenlijk en hoe zit dat met de erfbelasting? Alles over het verkopen van een geërfde woning lees je in dit artikel.

Wanneer mag je een woning uit erfenis verkopen?

Als je officieel erfgenamen bent van de overledene, heb je recht op de erfenis. Wanneer de overledene een testament heeft opgesteld bij een notaris , is deze leidend. Als je officieel erfgenamen bent wil dat niet meteen zeggen dat je de woning ook mag verkopen. Onderzoek dit eerst via de notaris, voordat je stappen onderneemt wat betreft de verkoop. In de meeste gevallen is er een verklaring van erfrecht nodig. Dit is een verklaring waarin staat wie de erfgenamen zijn. De notaris zal op verzoek een verklaring van erfrecht opmaken. Met deze verklaring kunnen erfgenamen aantonen dat zij het recht hebben om de woning te verkopen.

Moet je belasting betalen over een geërfde woning?

Bij het erven van een woning zal er erfbelasting betaald moeten worden. De belasting die betaald moet worden wordt doorgaans berekend aan de hand van de WOZ-waarde van de woning of aan de hand van een taxatierapport . Soms staat in het testament vastgelegd hoe de waarde bepaald moet worden. Over deze waarde betalen de erfgenamen belasting.

Erfbelasting tarieven 2022

Het tarief hangt af van de waarde van de erfenis en je relatie met de overledene. Je betaalt pas erfbelasting als de waarde van de erfenis hoger is dan de vrijstelling. In 2022 betaal je de volgende belastingtarieven:

Waarde van de erfenis Partner of kind Kleinkinderen en verdere afstammelingen Overige erfgenamen (broers, zussen of ouders)
€0 - €130.424 10% 18% 30%
€130.425 en meer 20% 36% 40%

Vrijstelling erfbelasting 2022

Als erfgenamen ben je vrijgesteld van erfbelasting tot een bepaald bedrag. De vrijstelling hangt af van je relatie met de overledene. Hieronder is de vrijstelling erfbelasting 2022 weergegeven:

Je bent: Bedrag van de vrijstelling in 2022:
Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner €680.645,-
Kind, pleegkind of stiefkind €21.559,-
Kleinkind €21.559,-
Achterkleinkind €2.274,-
Kind met beperking €64.666,-
Ouder €51.053,-
Andere erfgenaam €2.274,-

Restschuld op de woning

Een woning erven is niet geheel zonder risico. Het kan zijn dat er nog een restschuld op de woning zit. Dat is het geval wanneer de woningwaarde lager is dan het hypotheekbedrag. Als erfgenamen ben je dus verantwoordelijk voor een eventuele restschuld. Het kan dus verstandig zijn om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dat wil zeggen dat je de erfenis aanvaard maar dat je niet aansprakelijk bent voor eventuele schulden. Zoek dit rustig uit met een jurist om problemen achteraf te voorkomen.

Verkopen geërfde woning

Om de woning te mogen verkopen, moet je wel bevoegd zijn. In de meeste gevallen moet dit aangetoond worden middels een verklaring van erfrecht. Om de verkoop in gang te zetten schakel je een professionele partij in die daarbij kan helpen. Het is verstandig om een partij te kiezen die vaker te maken heeft gehad met verkopen van woningen uit erfenis. Je kan namelijk een flinke boete krijgen als je achteraf niet bevoegd bleek te zijn om te verkopen. Om te voorkomen dat je aansprakelijk bent voor gebreken aan de woning zal de bemiddelaar of makelaar je bijstaan om de juiste beslissingen te nemen.

Een woning verkopen uit erfenis kan eenvoudig gedaan worden met behulp van HuisHunters. Wij hebben ervaring met het verkopen van woningen uit erfenis. Zo voorkom je dat je na de verkoop nog voor problemen komt te staan. Wil jij een woning uit erfenis verkopen? Meld dan de woning geheel vrijblijvend aan en wij zullen contact opnemen om een mogelijke verkoop verder te bespreken.

Veelgestelde vragen

Bij een erfenis is het belangrijk om de waarde van de nalatenschap in kaart te brengen. Vervolgens moet je aangifte erfbelasting doen. Het is belangrijk dat alle erfgenamen op één lijn zitten.

Voordat je een woning uit erfenis mag verkopen heb je een verklaring van erfrecht nodig. De notaris kan een verklaring van erfrecht opstellen.

Via het Centraal Testamentenregiste (CTR) kun je online opvragen of er een testament is opgesteld. Als er geen testament aanwezig is, dan bepaald de wet wie de erfgenamen zijn.

Partner en kinderen betalen over de eerste €123.248 een heffing van 10 procent. Bij een hoger bedrag bedraagt de heffing 20 procent. Gaat de nalatenschap naar de kleinkinderen? Dan bedraagt de heffing 18 procent en 36 procent.