Publicatie: 5 oktober 2022

Belastingen eigen woning

Vraag direct jouw bod aan

Als woningbezitter heb je te maken met diverse belastingen die je als huurder bijvoorbeeld niet hebt. Het start eigenlijk al bij de aankoop van een woning. Vanaf dat moment betaal je diverse belastingen omdat je dus woningbezitter bent geworden. De belastingen lopen uiteen van de overdrachtsbelasting bij aankoop tot het betalen van rioolheffing. In dit artikele zullen de verschillende belastingen die je betaalt bij het bezitten van een eigen woning worden toegelicht.

Overdrachtsbelasting

Bij de koop van een woning moet je overdrachtsbelasting betalen. Het tarief dat je moet betalen hangt af van je situatie. De overdrachtsbelasting is een percentage van de uiteindelijke koopsom. De tarieven voor de overdrachtsbelasting zijn als volgt:

  • 0% overdrachtsbelasting: startersvrijstelling als je tussen de 18 en 35 jaar bent tot een koopsom van maximaal €400.000.

  • 2% overdrachtsbelasting: standaard tarief voor de aankoop van een woning voor eigen gebruik. Dit tarief wordt gehanteerd als je niet in aanmerking komt voor de startersvrijstelling.

  • 8% overdrachtsbelasting: voor onroerend goed dat niet gebruikt wordt voor eigen gebruik.

In 2023 zal de overdrachtsbelasting voor onroerend goed dat niet gebruikt zal worden voor eigen gebruik stijgen naar 10,4%. Hiermee probeert de overheid beleggers te weren om zo starters meer kans te bieden op de woningmarkt.

Eigenwoningforfait 2022

Als je een eigen woning hebt dan bouw je volgens de Belastingdienst vermogen op. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Het is een fiscale bijtelling bij het inkomen. Het komt dus bij je inkomen erbij als je belastingaangifte doet. Dit zijn de tarieven:

WOZ-waarde meer dan WOZ-waarde niet meer dan Eigenwoningforfait
- €12.500 0%
€12.500 €25.000 0,15%
€25.000 €50.000 0,25%
€50.000 €75.000 0,35%
€75.000 €1.130.000 0,45%
€1.130.000 - €5.085 + 2,35% van de waarde van de woning boven €1.130.000

Om te berekenen wat de eigenwoningforfait is moet je kijken naar welk percentage hoort bij de WOZ-waarde van jouw woning. Vermenigvuldig de WOZ-waarde met dat percentage. De uitkomst is het bedrag dat je bij je inkomen moet optellen als je belastingaangifte doet.

Aftrekbare kosten

Er zijn diverse kosten fiscaal aftrekbaar, waardoor je aan het eind van het jaar minder belasting betaalt. Dit zijn de kosten die je mag aftrekken:

  • Kosten voor aankoop: notariskosten , taxatiekosten, kosten voor aanvragen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), bouwrente bij nieuwbouw, kosten voor nieuwbouwdepot.

  • Kosten voor afsluiten van hypotheek: advies- en bemiddelingskosten voor de hypotheekadviseur en de bereidstellingsprovisie.

  • Hypotheekrenteaftrek: de rente over de hypotheek is aftrekbaar. Check de website van de Belastingdienst voor de voorwaarden.

Gemeentelijk belastingen

Er zijn diverse gemeentelijke belastingen die je moet betalen als je in het bezit bent van een woning. Er zijn eigenlijk twee soorten gemeentelijke belasting:

  1. Belastingen: Onroerende Zaak Belasting (OZB), toeristenbelasting, forensenbelasting en parkeerbelasting. De opbrengst gaat naar de gemeente.

  2. Heffingen: dit zijn rechten, tarieven en leges. Zoals rioolheffing en afvalstoffenheffing. De opbrengst voor de gemeente mag niet hoger zijn dan de kosten die de gemeente ermee betaalt.

Het tarief voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) bepaald de gemeente zelf. Het is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Deze belasting betaal je via de gemeentelijke belastingaanslag. Deze aanslag krijg je meestal in de eerste helft van februari.

Heb jij nou vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op. Wellicht is dit een interessante tijd om je woning te verkopen. Hierbij helpen wij graag. Meld de woning vrijblijvend en kosteloos aan via de website en wij nemen contact met je op om een mogelijke verkoop te bespreken.