Marktwaarde huis in verhuurde staat? De waarde van je huis bepalen doe je zo!

Vraag direct uw bod aan

Wat is de marktwaarde van een huis in verhuurde staat? Hoe wordt deze waarde bepaald en door wie? We gaan het er uitgebreid over hebben in deze blog. Ga er maar goed voor zitten dan duiken we gelijk in de materie.

Zoek jij professioneel advies bij het bepalen van de taxatiewaarde van je huis in verhuurde staat? Dat kan, er zijn veel partijen die je hierbij kunnen helpen. Je kunt er ook voor kiezen om zelf te werk te gaan.

Wat betekent ‘waarde in verhuurde staat’?

De term spreekt voor zich: ‘waarde in verhuurde staat’ duidt op de waarde van een huurwoning. Je kunt de waarde van een huis in verhuurde staat op verschillende manieren vaststellen.

Een taxatierapport is de makkelijkste weg maar hier zijn kosten aan verbonden. Ook kun je ervoor kiezen om zelf de huurprijs te bepalen aan de hand van enkele waarden.

Zelf bepalen van de huur

Het bepalen van de huursom doe je door een aantal zaken naast elkaar te leggen. Het is belangrijk om te kijken naar de volgende zaken:

 • De WOZ-waarde van je huis
 • De leegwaarderatio van je huis
 • Eventuele taxatiewaarde, woningwaarde en de marktwaarde

De WOZ-waarde van een huurhuis

De WOZ - ofwel de Wet WOZ - staat voor: wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde van een huur- of koophuis geeft aan wat een huis om en nabij waard is.

Om de WOZ-waarde van je huis te kunnen bepalen is de locatie van je woning van belang. Ook spelen andere factoren een rol, namelijk:

 • Het bouwjaar van je huis
 • De oppervlakte van je huis

Ook is het bepalen van de staat van je huis een belangrijk onderdeel om de WOZ-waarde van je huur- of koophuis te kunnen vastleggen. Op 1 januari van elk belastingjaar kan er een nieuwe waardeniveau worden bepaald.

Elke gemeente moet opnieuw de waarde van de onroerende zaken bepalen. Dit wordt vervolgens gepresenteerd in een WOZ-beschikking.

Kun je je WOZ-waarde gratis berekenen?

Ja, je kunt de WOZ-waarde van je woning gratis berekenen. Er zijn een aantal websites die een inschatting kunnen maken van de WOZ-waarde van je huis, namelijk: kadasterdata en woz waarde loket.

Wat is de leegwaarderatio van een huurhuis?

De zogenaamde ‘leegwaarderatio’ van je huis is een percentage van de WOZ-waarde van een woning. De leegwaarderatio is geldig voor verhuurde of verpachte woningen.

Dit percentage geeft de verhouding van de jaarlijkse huurprijs tot de WOZ-waarde van de woning weer. Meestal schommelt de leegwaarderatio tussen de 45 en 85 procent.

Waarvoor heb ik de leegwaarderatio nodig?

Je hebt de leegwaarderatio nodig om de waarde van een verhuurde woning te kunnen berekenen. We hebben het dan over verhuurde woningen waarvoor een huurprijs is overeengekomen en die beschikbaar zijn gesteld aan willekeurige derden.

Ook is een leegwaarderatio nodig voor verhuurde woningen met een ongebruikelijke huurprijs. We hebben het dan over woningen die te huur worden aangeboden aan bijvoorbeeld:

 • Familieleden
 • Kennissen
 • Gelieerde partijen (instellingen die een zakelijke relatie met elkaar hebben)

De leegwaarderatio’s voor woningen met een ongebruikelijke huurprijs wijken vaak af van de leegwaarderatio's die we zien als het gaat om het verhuren van een woning aan willekeurige derden.

Rekenvoorbeeld leegwaarderatio

Dankzij dit rekenvoorbeeld zul je zien hoe de leegwaarderatio wordt bepaald: de eerste stap is het bepalen van de WOZ-waarde van je huis. Laten we zeggen dat we het over een WOZ-waarde van € 400.000,- hebben.

Vervolgens bereken je de jaarlijkse huurprijs. Dit doe je door simpelweg de huurprijs met 12 te vermenigvuldigen. Voor dit voorbeeld is de maandelijkse huurprijs aan het begin van het kalenderjaar € 950,-. De jaarlijkse huurprijs is (12 x € 950,-) = € 11.400,-.

De derde stap is het bepalen van de leegwaarderatio. Je kunt dit percentage berekenen door de verhouding van de jaarlijkse huurprijs tot de WOZ-waarde vast te stellen.

Dit doe je als volgt: deel de jaarlijkse huurprijs (€ 11.400,-) door de WOZ-waarde (€ 400.000,-) = 2,85%

Zoek de uitkomst van stap 3 op in deze tabel, mogelijk gemaakt door de Belastingdienst. Zoals je kunt zien is de leegwaarderatio van het huis 56%

Tot slot bereken je de waarde van het verhuurde huis. Vermenigvuldig de WOZ-waarde met de leegwaarderatio. De waarde van het verhuurde huis is 56% x € 400.000,- = € 224.000,-.

Taxatiewaarde huis in verhuurde staat

Ook kun je je te verhuren woning laten taxeren. Dit is een noodzakelijke stap om een zo helder mogelijk beeld te krijgen van realistische huuropbrengsten. Hiervoor kun je een makelaar inschakelen.

Wat is het voordeel van het bepalen van de taxatiewaarde door een makelaar?

Het geleverde taxatierapport biedt meer helderheid dan wanneer je zelf te werk gaat. Een makelaar kan een realistische huursom vaststellen en je attenderen op eventuele risico’s.

Verkoop in verhuurde staat

Bij de verkoop van een huurwoning kan het zijn dat de woning nog wordt bewoond door een huurder. Wanneer de particuliere partij of de woningcorporatie een woning van een zittende huurder verkoopt, dient de koper de huidige huurovereenkomst te respecteren.

De huidige huurder mag in de meeste gevallen (voor bepaalde tijd) in de woning blijven wonen zonder dat het huurcontract wordt onttrokken. Sterker nog, voor de huurder verandert er meestal vrij weinig.

Er heeft enkel een wisseling in huiseigenaren plaatsgevonden. In dit geval hebben we het over ‘verkoop in verhuurde staat’.

Marktwaarde huis in verhuurde staat

De marktwaarde van het huis in verhuurde staat kun je vinden in het ‘Handboek Marktwaardering’, en wordt vaak mede bepaald door een taxateur.

Conclusie woningwaarde verhuurd huis

Hopelijk ben je nu een stukje slimmer als het gaat om het inschatten van de woningwaarde van huurhuizen. Er zijn een aantal zaken die je dient te weten om een redelijke huurprijs te kunnen vaststellen, namelijk:

 • De WOZ-waarde
 • De leegwaarderatio
 • Taxatiewaarde en marktwaarde

Het is altijd een goed idee om professioneel advies bij het bepalen van de taxatiewaarde van je huis in te schakelen. Een professional kan namelijk een helder beeld schetsen van wat je huis waard is en wat de eventuele risico’s zijn waar je op kunt letten.

Bedankt voor het lezen en we zien je graag terug bij een volgende blog.